Ξεκινά νέα πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ για την ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη χρήση μη κλινικών ηλεκτρονικών λύσεων υγείας (e-health) για ενήλικες με αυτισμό και τους φροντιστές τους.

Λεμεσός, Κύπρος – 15 Μαΐου 2023

Η έναρξη του έργου eHealth4Autism (κωδικός έργου: KA210-ADU-8FB0E042) πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA210-ADU της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό στοχεύει στην καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες που ζουν με αυτισμό και οι οικογενειακοί φροντιστές τους στην Ευρώπη. Με τη διάδοση επιτυχημένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Βέλγιο, το έργο προωθεί την αποτελεσματική αξιοποίηση μη κλινικών ηλεκτρονικών λύσεων υγείας για ενήλικες με αυτισμό και τους άτυπους φροντιστές τους.

Ο αυτισμός είναι μια δια βίου αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την αντίληψη των ατόμων για τον κόσμο και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους. Οι αυτιστικοί ενήλικες έχουν μοναδικές προοπτικές, βιώνοντας συχνά τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση του αυτισμού τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, οι υπηρεσίες υποστήριξης για τους αυτιστικούς ενήλικες δεν έχουν συμβαδίσει με εκείνες για τα παιδιά. Κατά συνέπεια, οι προοπτικές απασχόλησης και οι ευκαιρίες ανεξάρτητης διαβίωσης για τους αυτιστικούς ενήλικες παραμένουν ανεπαρκείς. Τα αποτελέσματα για τους αυτιστικούς ενήλικες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, και ενώ οι γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες παίζουν ρόλο, η επίδραση των κοινωνικών, συναισθηματικών, οικογενειακών και άλλων παραγόντων παραμένει αβέβαιη.

Πολλοί αυτιστικοί ενήλικες έχουν περιορισμένη ανεξαρτησία και εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη γονική υποστήριξη, με ελάχιστη κοινωνική συμμετοχή εκτός της οικογένειάς τους. Επιπλέον, τα αίτια των προβλημάτων ψυχικής υγείας στον αυτισμό είναι ελάχιστα κατανοητά. Οι κλινικές υπηρεσίες συναντούν συχνά άτομα που, αφού παρουσιάζουν μειωμένα αυτιστικά συμπτώματα και αρχική πρόοδο κατά την παιδική ηλικία, αρχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας κατά την εφηβεία. Η κακή ψυχική υγεία μπορεί να έχει σημαντικότερο αντίκτυπο στη λειτουργικότητα από τα ίδια τα συμπτώματα του αυτισμού. Απουσιάζουν αποτελεσματικά μέτρα ψυχιατρικής αξιολόγησης για άτομα με αυτισμό, ιδιαίτερα για ενήλικες με χαμηλές γνωστικές ικανότητες, και οι διαγνώσεις συχνά εξαρτώνται από τις αναφορές των γονέων ή των φροντιστών, οι οποίες μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως τις προκλήσεις του ατόμου.

Η τεχνολογία, ιδιαίτερα οι εφαρμογές και οι λειτουργίες διαφόρων συσκευών που εστιάζουν στην επικοινωνία, χρησιμοποιούνται συνήθως για να βοηθήσουν τα άτομα με αυτισμό. Υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές και ενσωματωμένες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν άτομα σε διαφορετικά επίπεδα επικοινωνιακής ικανότητας, από μη λεκτικά έως άτομα με ισχυρές λεκτικές δεξιότητες. Επιπλέον, τα αυτιστικά άτομα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων στο κολέγιο ή στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ο αυτισμός ενέχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σωματικών προβλημάτων, που οδηγούν σε χρόνιες παθήσεις ακόμη και σε πρόωρη θνησιμότητα. Οι τεχνολογικές συσκευές, όπως τα smartphones και οι ταμπλέτες, μπορούν να χρησιμεύσουν ως κίνητρα για τα άτομα με αυτισμό, χρησιμοποιώντας εφαρμογές ή παιχνίδια ως ανταμοιβές για θετική συμπεριφορά ή ολοκλήρωση εργασιών.

Το έργο eHealth4Autism στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την υποστήριξη ενηλίκων με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος και των οικογενειών τους. Με την ευαισθητοποίηση των βασικών ενδιαφερομένων, το έργο επιδιώκει να βελτιώσει τις κοινωνικές αντιλήψεις και τη θεραπεία των αυτιστικών ενηλίκων, βελτιώνοντας τελικά την ποιότητα ζωής τους.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η ομάδα του έργου θα επικεντρωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας την ψηφιακή ετοιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα. Θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπως εικονικές ομάδες υποστήριξης, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Το έργο θα προωθήσει αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες μέσω δύο διαδικτυακών σεμιναρίων και μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας τριήμερης συνάντησης του έργου στη Λεμεσό και τη Λευκωσία της Κύπρου. Επιπλέον, θα συνταχθεί και θα διανεμηθεί ένας οδηγός καλών πρακτικών για μη κλινικές ηλεκτρονικές λύσεις υγείας στην Ευρώπη.

Με επικεφαλής την Autism Praxis Infinity Solutions (APIS) Ltd από την Κύπρο, οι εταίροι του έργου περιλαμβάνουν το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών (EPIONI) από την Ελλάδα και το Βελγικό Συμβούλιο Εγκεφάλου (BBC). Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τους βασικούς στόχους και τα καθήκοντα τους στο έργο, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τα σχέδια εργασίας τους και συμμετείχαν σε συζητήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο eHealth4Autism, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/202