Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) ιδρύθηκε ως «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών» το 1956 και αποτέλεσε την πρώτη θεσμοθετημένη προσπάθεια ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Το ΕΚΕΨΥΕ εισήγαγε και εφάρμοσε το πνεύμα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής στην δημόσια περίθαλψη οργανώνοντας προοδευτικά εξωνοσοκομειακές Μονάδες ψυχικής υγείας για την πρόληψη και θεραπεία ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και ενήλικες στην Αθήνα, Πειραιά, Αιγάλεω, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λιβαδειά και Ζάκυνθο. Πέραν των υπηρεσιών φροντίδας και ψυχιατρικής παρακολούθησης, το ΕΚΕΨΥΕ διαθέτει και τρεις στεγαστικές Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία) στη Λιβαδειά.  Διαθέτει το Στουπάθειο (στο Χαλάνδρι) που είναι μια αποκαταστασιακή δομή όπου παρέχονται υπηρεσίες θεραπευτικής και κοινωνικής αγωγής ημέρας σε εφήβους και νέους ενήλικες 15-30 χρονών με βαριά ή σοβαρή νοητική υστέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές. Επίσης στο Στουπάθειο λειτουργεί και μία Αποκαταστασιακή Δομή Ψυχικής Υγείας για άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, η οποία είναι είναι Ημερήσια Θεραπευτική Μονάδα για εφήβους και νέους ενήλικες 15-30 ετών. Το ΕΚΕΨΥΕ έχει 243 οργανικές θέσεις και αυτή τη στιγμή εργάζονται 177 εργαζόμενοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Στις Δομές του δέχεται περίπου 20.000 επισκέψεις παιδιών και ενηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας ετησίως.

Ευχαριστούμε θερμά το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του κο Δημήτρη Κόντη για την εξαιρετική συνεργασία.