Διαδικτυακό δωρεάν σεμινάριο:

«Δικαιώματα ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία»

 Απευθύνεται σε: Δημόσιους Λειτουργούς σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Έργο: «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της “Χρυσής Ηλικίας”» στο πλαίσιο του Active citizens fund Ελλάδας, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.

Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων: 29/9, 13/10, 26/10, 11/11. Ώρες: 13.00-15.15.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/2dAZMUiAVcwQqzP76

Τα άτομα τρίτης ηλικίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις του ηλικιακού ρατσισμού, φτώχεια και κακοποίηση, που περιορίζουν τα δικαιώματα και την κοινωνική συνεισφορά τους, σε όλον τον κόσμο. Πιο ειδικά, τα άτομα με ψυχικές παθήσεις στην τρίτη ηλικία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία ως συνέπειες στίγματος, φόβου και αποφυγής.

Τα θέματα της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

  • σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για την άνοια και την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία,
  • θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων αυτής της κοινωνικής ομάδας και των οικογενειακών φροντιστών,
  • θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης ατόμων τρίτης ηλικίας με έμφαση σε άτομα με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία,
  • δεξιότητες διευκόλυνσης της επικοινωνίας,
  • θέματα και δεξιότητες της διαχείρισης κρίσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια και κατάθλιψη.

Υλοποιώντας το έργο προάσπισης των δικαιωμάτων ατόμων με άνοια και κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση-υποστήριξη των δημοσίων λειτουργών της Στερεάς Ελλάδας, στις σχέσεις τους με τους πολίτες, που αναφέρονται: στην ειδική μέριμνα για τα άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια και κατάθλιψη, τη διακριτική και με ευαισθησία μεταχείριση των σχετικών θεμάτων και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τα ευάλωτα άτομα και τις οικογένειές τους.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από την ομάδα του έργου και κοινωνικούς επιστήμονες και νομικούς που συμμετέχουν εθελοντικά στο έργο. Η μεθοδολογία είναι συμμετοχική, με έμφαση στο μοίρασμα των εμπειριών των συμμετεχόντων που επιθυμούν να πάρουν το λόγο.

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Επικοινωνία: 2221181071, καθημερινά 9-4 και info@alzheimer-chalkida.org,
Δηλώσεις συμμετοχής: htttps://forms.gle/2dAZMUiAVcwQqzP76

Το έργο «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.