Σας παρουσιάζουμε τον 2ο οδηγό που εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας αναφορικά με τα δικαιώματα και τις παροχές για ενηλίκους με  Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και τις οικογένειές τους.

Ο οδηγός είναι επικαιροποιημένος μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022 και μπορείτε να τον βρείτε στο παρακάτω link:

Σύντομος οδηγός δικαιωμάτων και παροχών για ενήλικα άτομα με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους.

 

O συγκεκριμένος οδηγός θα επικαιροποιείται on line ανά διαστήματα ή και άμεσα εφόσον υπάρχουν σημαντικές μεταβολές.