Το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την ΕΠΙΟΝΗ σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων υγειονομικής περίθαλψης για άτυπους φροντιστές/φροντίστριες», την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, 10:30 – 12:30, στα γραφεία του Ινστιτούτου (Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι). Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DIGITALIS. Doxee
Το συγκεκριμένο έργο θα αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τους άτυπους φροντιστές/τριες, να χειρίζονται και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, ώστε να παρέχουν στους/στις φροντιζόμενους/ες ένα καλύτερο επίπεδο φροντίδας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
Πώς βρίσκω αξιόπιστες πηγές στο διαδίκτυο; Πώς χρησιμοποιώ τις εφαρμογές και την ηλεκτρονική αλληλογραφία; Πώς προστατεύω τον υπολογιστή μου; Αποτελούν μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας.
Παράλληλα, η ομάδα του Ινστιτούτο Prolepsis θα καταγράψει τις ανάγκες των φροντιστών/στριών σε επίπεδο γνώσεων και χρήσης ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIGITALIS πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμπραξη συνεργασιών για την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 3 ετών. Το DIGITALIS υλοποιείται σε συνεργασία με 5 εταίρους από 3 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία Ουγγαρία) και συντονίζεται από το εργαστήριο Βιοϊατρικής, Έρευνας και Βιοτεχνολογίας, Fondazione Democenter-Sipe της Ιταλίας. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ινστιτούτο Prolepsis και το σωματείο μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο https://digitalis.prompt.hu/