Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού διοργάνωσαν με επιτυχία, την Παρασκευή 7 Ιουλίου ημερίδα με θέμα τις φλεβικές αναστομώσεις. Την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά παρακολούθησαν μέλη συλλόγων νεφροπαθών, ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) ή Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου (ΧΝΝΤΣ),  οικογενειακοί φροντιστές  αλλά και επαγγελματίες υγείας.
Αναλύθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1) Τι ορίζεται ως αρτηριοφλεβική αναστόμωση και πως δημιουργείται
2) Είδη αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης
3) Χρόνος παραπομπής από τον θεράποντα ιατρό για την δημιουργία αγγειακής προσπέλασης του ασθενούς με ΧΝΝΤΣ
4) Σημαντικότερες διαφορές μεταξύ fistula, κεντρικού φλεβικού καθετήρα και μοσχεύματος
5) Τρόποι αντιμετώπισης της θρόμβωσης της αγγειακής προσπέλασης
6) Οδηγίες για τον ασθενή μετά την χειρουργική επέμβαση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης
Οι ομιλητές που συμμετείχαν ήταν:
1) Νικόλαος Καρύδης, Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
2) Ευάγγελος Παπαχρήστου, Νεφρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
3) Αλέξανδρος Μπάρλας, Αγγειοχειρούργος, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ECARIS