Οι άμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται το επίδομα συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό τους ταμείο. Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους αναπηρίας που βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου. Με το συγκεκριμένο επίδομα το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίνουν τα ΚΕ.Π.Α

Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα σε συνταξιούχους να λάβουν προσαύξηση με σκοπό την κάλυψη του ποσού που θα δίνουν σε κάποιο φροντιστή. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων φορέων στον ΕΦΚΑ μέχρι την καθιέρωση ενιαίων κανόνων. Για εξειδικευμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ). Η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού μόνο εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ κρίνουν ότι αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.  Πηγή: https://www.efka.gov.gr/el/epidomata-prosayxese-logo-apolytes-anaperias