Οι εταίροι από το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία και την Ισπανία συναντήθηκαν στις 21.02.2024 στην υβριδική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ Care4Autism στις Βρυξέλλες. H τελική συνάντηση σηματοδότησε την κορύφωση της 24μηνης πορείας του προγράμματος, με τους εταίρους να εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για μελλοντικές συνεργασίες.

Το πρόγραμμα Care4Autism επεσήμανε τις ανισότητες μεταξύ των χωρών όσον αφορά την πρόσβαση σε ακριβείς διαγνώσεις αυτισμού στους ενήλικες. Παρά την υπάρχουσα έρευνα και τα αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει μια αξιοσημείωτη πρόκληση στον εντοπισμό επαγγελματιών που να διαγιγνώσκουν τον αυτισμό πέρα από την παιδική ηλικία. Ενώ κάποιες χώρες έχουν αναπτύξει μοντέλα για την αντιμετώπιση του αυτισμού στην ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία, η απουσία τέτοιων πλαισίων αλλού υποδεικνύει σημαντικά κενά και ανισότητες. Αυτή η κατάσταση επιδεινώνει τα αισθήματα αδυναμίας στους ενήλικες με αυτισμό και υποβαθμίζει τα δικαιώματά τους.

 

,