Το πρόγραμμα Erasmus+ ProCKD  (exchanging good practices for the PROfessional integration of adults with Chronic Kidney Disease) αφορά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την επαγγελματική ενσωμάτωση ενηλίκων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα ProCKD επικεντρώνεται στις ανάγκες και τις δυσκολίες που συναντούν τα άτομα με νεφροπάθεια. Εταίροι του προγράμματος είναι η ομοσπονδία  Federación Nacional de Asociaciones ALCER και το Πανεπιστήμιο Universidad Autónoma de Madrid (UAM) από την Ισπανία, το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ και το Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο İstanbul Gelişim Üniversitesi από την Τουρκία και ο οργανισμός Stichting Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work από την Ολλανδία.

Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (XNN) ή  Νεφρική Νόσο Τελικoύ Σταδίου αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια ένταξης ή/και παραμονής στο εργατικό δυναμικό, με κύρια αιτία του προβλήματος τη διάγνωση της ασθένειας και την έναρξη της θεραπείας. Για αυτούς τους ασθενείς οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι περιορισμένες λόγω:

  1. Μειονεκτικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης
  2. Κόπωσης ή/και άλλων συμπτωμάτων νεφρικής ανεπάρκειας
  3. Κατάθλιψης και κοινωνικής απομόνωσης
  4. Παρουσίας συννοσηρότητας,
  5. Δυσκολίας μετακίνησης,
  6. Πιθανής αναπηρίας
  7. Ανάγκης για ιατρική υποστήριξη και ασφάλιση για την κάλυψη των σχετικών ιατρικών εξόδων 
  8. Ανάγκης για ευέλικτα ωράρια εργασίας λόγω των απαιτήσεων της θεραπευτικής αγωγής.
  9. Έλλειψης εμπιστοσύνης των εργοδοτών ως προς την ικανότητα των ασθενών για εργασία.

Το πρόγραμμα ProCKD δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης, στο πώς θα ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους και στο πώς οι άνεργοι ασθενείς μπορούν να βοηθηθούν στην εξεύρεση εργασίας.

Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να έχουν μια πιο ικανοποιητική επαγγελματική ζωή.

Τέλος, το έργο ProCKD εκτός από την ανταλλαγή των καλών πρακτικών, στοχεύει εξίσου στην προώθηση ενός εκπαιδευτικού και επαγγελματικού πλαισίου, με ομάδα στόχο τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και τους φροντιστές τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε από 9  έως 10 Μαΐου 2022, στη Μαδρίτη η 3η υβριδική συνάντηση, με σκοπό τη συζήτηση της πορείας του προγράμματος.

Η τελική συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 7 και 8 Οκτώβριου 2022.