Η Μονάδα Ehealth του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ επελέγη στη 2η ανοικτή πρόσκληση του έργου GATEKEEPER, του ευρωπαϊκού πολυκεντρικού πιλοτικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας (European Multi Centric Large-Scale Pilot) που εστιάζει σε έξυπνες λύσεις δεδομένων για εξατομικευμένη έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση κινδύνου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020.

Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία ενός δικτύου GATEKEEPER που θα συνδέει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, τους ηλικιωμένους πολίτες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν. Αυτή η σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερομένων θα προωθήσει μια ανοικτή, βασισμένη στην εμπιστοσύνη περιοχή για την αντιστοίχιση ιδεών, τεχνολογιών, αναγκών των χρηστών και διαδικασιών, με στόχο τη διασφάλιση υγιέστερης ανεξάρτητης ζωής για τους ηλικιωμένους.


Για το σκοπό αυτό, η Μονάδα Ehealth του ΙΠΤ του ΕΚΕΦΕ Δ, θα ενσωματώσει την πιλοτική εφαρμογή iwelli4ageing, για να συνεχίσει να επεκτείνεται το οικοσύστημα του GATEKEEPER με άλλες εφαρμογές, εργαλεία ή στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του
GATEKEEPER και θα προσφερθούν σε σχεδιαστές και προγραμματιστές πλατφορμών και πιλοτικών εφαρμογών. Η πιλοτική εφαρμογή iwelli4ageing θα αντιμετωπίσει την πρόκληση 1: Πρόληψη/διαχείριση χρόνιων ασθενειών, μία από τις 4 προκλήσεις που προτάθηκαν από
τη 2η ανοικτή πρόσκληση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GATEKEEPER, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου ή ακολουθήστε το έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Twitter
LinkedIn
YouTube

Σε συνεργασία με το σωματείο ΕΠΙΟΝΗ θα διοργανωθεί  ημερίδα στο Innovathens στις 2.12.2022