Το 80% της φροντίδας για τα ευάλωτα άτομα στην Ευρώπη, παρέχεται από μη αμειβόμενους, οικογενειακούς φροντιστές. Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των οικογενειακών φροντιστών στα συστήματα φροντίδας, το 2020 καθιερώθηκε η 1η Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή, από το
φορέα Eurocarers και άλλους φορείς στην Ευρώπη, ώστε να κληθούν οι εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τους οικογενειακούς φροντιστές ως ισότιμους εταίρους στη φροντίδα και να τους υποστηρίξουν. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή είναι ειδικά αφιερωμένη στους νέους φροντιστές.
Η αναγνώριση και υποστήριξη των φροντιστών είναι μια διαδικασία που συνδέεται με τη βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων τους, ώστε η φροντίδα να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και την ψυχική υγεία τους, καθώς και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας, ιδρύθηκε από οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια το 2009 στη Χαλκίδα, υποστηρίζοντας έως σήμερα με συνεχείς υπηρεσίες τους οικογενειακούς φροντιστές (προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διεκδίκηση επιδομάτων, υποστήριξη κατ’ οίκον, υπηρεσίες «διαλείμματος» για φροντιστές). Σύμφωνα με τα στοιχεία του φορέα για την περιοχή μας, οι φροντιστές ατόμων με άνοια που έχουν υποστηριχθεί, είναι σύζυγοι, τέκνα, ανίψια και εγγόνια ατόμων τρίτης ηλικίας, συχνότερα γυναίκες και ένα μεγάλο ποσοστό φροντιστών που διαμένουν σε απομακρυσμένα χωριά (πάνω από 60%) είναι γυναίκες τρίτης ηλικίας, με χρόνια προβλήματα υγείας και χωρίς οικονομική δυνατότητα για οικιακή βοήθεια.

Στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Χρυσής Ηλικίας”», θα μοιραστούμε την πληροφόρηση και τις καλές πρακτικές υποστήριξης, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε λειτουργούς και επαγγελματίες, φορείς της Κοινωνίας Πολιτών και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε σχέση με τις ανάγκες των οικογενειακών φροντιστών και να προωθήσουμε τα θέματα υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης τους.  Μια σημαντική κύρια δράση του έργου αναφορικά με τα δικαιώματα των οικογενειακών φροντιστών, περιλαμβάνει την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για «ανεπίσημους φροντιστές», στο πλαίσιο ισορροπίας εργασιακής κι οικογενειακής ζωής. Στη χώρα μας, τα θέματα που αφορούν τους οικογενειακούς φροντιστές, προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας. Με την ενσωμάτωσή της, η οδηγία, θα ευνοήσει την ισοκατανομή των οικογενειακών υποχρεώσεων και το συνδυασμό της επαγγελματικής ζωής με την προσωπική ζωή και τη φροντίδα.

Αποθηκεύστε το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF