Συνεργασίες σε Εθνικό  ε π ί π ε δ ο :

Ευρωπαικά προγράμματα & διεθνείς συνεργασίες :

 1. Σχέδιο “Educating Informal Carers”  2018-1-EL01-KA104-047475
 2. Σχέδιο «Tools & Skills for Emotional Management» 2018-1-EL01-KA104-047332
 3. Σχέδιο “Learning for Caregivers in Europe” 2018-1-EL01-KA204-047837
 4. Σχέδιο “Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of Mental Health” 2018-1-TR01-KA202-058739
 5. Σχέδιο  “#wecare_ye” 2018-3-IT03-KA105-015335

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών  είναι μέλος των ακόλουθων οργανισμών:

 1. Eurocarers
 2. EUFAMI
 3. Mental Health Europe
 4. EFGCP
 5. Global HEART Hub 
 6. EASPD

Εκπροσώπηση  ανεπίσημων φροντιστών (π.χ. σε συμβουλευτικές επιτροπές, Focus Groups κά):

Ισολογισμοί  :

Δωρητές – Χορηγοί  :

 • Αιγαίας AMKE
 • ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
 • Galenica A.E.
 • Interamerican
 • Lundbeck Ελλάς A.E.
 • Novartis Ελλάς
 • Servier Ελλάς Ε.Π.Ε.
 • Φαρμασερβ – Λιλλυ Α.Ε.Β.Ε.

Χορηγίες σε ε ί δ ο ς :

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Πρακτική Άσκηση Εθελοντισμός :

Θέσεις Απασχόλησης / Π ρ α κ τ ι κ ή Άσκηση 

Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας, κερδίστε πρακτικές δεξιότητες και εμπειρία. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και το πρόγραμμα εθελοντισμού του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ  σας προσφέρει εργασιακή εμπειρία σε μια δυναμική μη κυβερνητική οργάνωση.  Επικοινωνήστε μαζί μας.

at HIGGS co-working space

Πρακτική Άσκηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Erasmus :

Η πρακτική άσκηση  μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή Erasmus συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και της εξοικείωση με το περιβάλλον μιας οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον χώρο των φροντιστών  ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία.

Caring for Carers (1η Ημερίδα )

«Καλησπέρα σας, με λένε Pınar Aktaşlı και κατάγομαι από την Τουρκία. Πραγματοποίησα μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο σωματείο ΕΠΙΟΝΗ για να δω ένα δίκτυο φροντιστών και να αναζητήσουμε ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του φορέα αυτού και της οργάνωσής μου. Έμαθα πολλά για το σύστημα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και τις δραστηριότητες της ΕΠΙΟΝΗ Μοιράστηκα πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ψυχικής υγείας της Τουρκίας και τις βέλτιστες πρακτικές μας. Την τελευταία μέρα συμμετείχα σε ένα συνέδριο με τίτλο “Φροντίζοντας τους φροντιστές” το οποίο διοργάνωσε η ΕΠΙΟΝΗ στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για μένα!»
Pınar Aktaşlı
Τουρκία

«Ονομάζομαι Rafael Augusto και κατάγομαι από την Βραζιλία.Το 2017 εργάστηκα ως εθελοντής μέσω του προγράμματος της AIESEC στην ΕΠΙΟΝΗ στην Αθήνα. Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ είναι μια ΜΚΟ  που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τους άτυπους – οικογενειακούς φροντιστές στην Ελλάδα. Βοήθησα την ομάδα στην κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας και μάρκετινγκ και αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για μένα να δοκιμάσω τις δεξιότητές μου και να συμμετάσχω σε μια σημαντική δραστηριότητα.»  
Rafael Augusto
Βραζιλία

«Το όνομά μου είναι Wissem Khatmi και κατάγομαι από την Γαλλία. Για δύο μήνες εργάστηκα ως εθελοντής στην ΕΠΙΟΝΗ, στην Αθήνα. Βοήθησα την ομάδα στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας. Εκτίμησα πραγματικά την εργασία για αυτήν την οργάνωση. Είμαι σίγουρος ότι θα αναπτυχθεί.»  
Wissem Khatmi
Γαλλία