Κατηγορία: COVID-19

Φόρτωση

Επόμενες Εκδηλώσεις:

  • 2η ημερίδα “Ζώντας με Αυτισμό” (03.04.2023)
  • 2η ημερίδα “Ζώντας με Parkinson’s” (05.04.2023)
  • 2η εκδήλωση με θέμα “Τέχνη και Ψυχική Υγεία“, Αίγινα (25-26.05.2023)
  • 6η ημερίδα “Υποστήριξη ατόμων με καρδιοπάθεια και η συμβολή των φροντιστών τους” (02.06.2023)
  • 7η ετήσια δράση “Φροντίζοντας τους Φροντιστές” (16.06.2023)
  • 4η Ημερίδα “Φροντιστές και Κατάθλιψη” (05.10.2023)
  • 3η Εκδήλωση για την “Ημέρα του Φροντιστή στην Ευρώπη” (06.10.2023)