Κατηγορία: Νομικό Πλαίσιο

Δεκτή η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για απαλλαγή όλων των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, σύμφωνα με το ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας με σκοπό την συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου

Οι άμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται το επίδομα συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό τους ταμείο. Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους αναπηρίας που βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και...

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

Η εγκύκλιος που ενδιαφέρει φροντιστές (π.χ. γονείς ή άτομα πχ αδέλφια που έχουν την δικαστική επιμέλεια ατόμου με αναπηρία: http://epioni.gr/wp-content/uploads/2017/08/egyk-25717.pdf Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του...

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη για την συνέχιση του προνοιακού επιδόματος & κάθε είδους σύνταξης σε όσους ψυχικά πάσχοντες εργάζονται στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης

Ο νόμος 4488/17 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση...

Διαβάστε περισσότερα

Αίτημα της Ένωσης Ασθενών για τη συμμετοχή στην επιτροπή για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα μητρώα ασθενών και τη φαρμακευτική δαπάνη

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί το Υπουργείο Υγείας να προβεί αμέσως στη συμπερίληψη εκπροσώπου των ασθενών στην επιτροπή για την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τη δημιουργία...

Διαβάστε περισσότερα
Φόρτωση