Το πρόγραμμα Erasmus+ “Creativity with MBCT” δεν ενισχύει μόνο την κοινωνική ευαισθητοποίηση, αλλά βοηθά και τα άτομα να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις δικές τους δυνατότητες.

Ανακάλυψη της προσωπικής επίγνωσης:
Η προσέγγιση που βασίζεται στην ενσυνειδητότητα προσφέρει στα άτομα την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον εσωτερικό τους κόσμο και να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα τις συναισθηματικές, σωματικές και νοητικές τους ανάγκες. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει τις ικανότητές τους στη διαχείριση του στρες, τη συναισθηματική ισορροπία και την αυτογνωσία.

Η δύναμη της δημιουργικότητας:
Στο πλαίσιο του προγράμματος, μοιράζονται τα θεραπευτικά αποτελέσματα της δημιουργικότητας και της τέχνης. Τα άτομα με αναπηρία και οι ανεπίσημοι φροντιστές τους διδάσκονται πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα ως εργαλείο συναισθηματικής έκφρασης, επίλυσης προβλημάτων και αυτοεξέτασης.

Κοινωνικές δεξιότητες και επικοινωνία:
Μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Αυτό τους διευκόλυνε να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά μέσα στις κοινότητές τους και ενίσχυσε τις κοινωνικές τους σχέσεις.

Δια βίου μάθηση:

Οι εκπαιδεύσεις και τα εργαστήρια που προσφέρονται από το έργο όχι μόνο εισάγουν τους συμμετέχοντες σε νέες γνώσεις, αλλά στοχεύουν επίσης να τους εμφυσήσουν το πάθος για μάθηση και τη συνήθεια της δια βίου μάθησης.

Το έργο Creativity with MBCT βοηθά τα άτομα να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Η προσέγγιση αυτή ενθαρρύνει τα άτομα να είναι πιο συνειδητοποιημένα, κατανοητά και αποτελεσματικά στη ζωή τους καθώς και στις σχέσεις τους με άλλα μέλη της κοινότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “Creativity with MBCT” ή για να διερευνήσετε ευκαιρίες συνεργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το melike.pekelcetin@gelisim.edu.tr.

To πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαικής Ένωσης