• Ενημέρωση – Εκπαίδευση – Υποστήριξη
  • Τακτικά διαλείμματα απο την φροντίδα
  • Ευέλικτα ωράρια εργασίας
  • Οικονομική ενίσχυση: επίδομα φροντιστή
  • Άδεια φροντιστή
  • Αναγνώριση του χρόνου φροντίδας ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος