Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ είναι εγγεγραμμένο στα:

  • Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ (049767927777-58).
  • Μητρώο μη κυβερνητικών οργανώσεων (09121ΣΥΕ11096Ο68Ν 1438)

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ διαθέτει την ειδική πιστοποίηση πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (26.8.19 – Α.Φ. 32.62)