Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 η Γενική Συνέλευση του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ, στο ξενοδοχείο Hilton, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 46.  Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης περιλάμβαναν τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό 2019, την έγκριση του Ισολογισμού του 2018, την έγκριση Προϋπολογισμού του 2020 την έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2019 και την απόφαση για τροποποίηση άρθρων του καταστατικού. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για την συμμετοχή τους.Ευχόμαστε το 2020 να αποτελέσει έτος ανάπτυξης των δράσεων ενημέρωσης του σωματείου και διεύρυνσης των συνεργασιών με σκοπό την αναγνώριση του ρόλου του ανεπίσημου – οικογενειακού φροντιστή στην Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε τον απολογισμό 2019: Annual Report 2019_GR