Το έργο Erasmus+ KA1  «ACCEUEDU» Πρόσβαση και διαχείριση  Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας” είναι ένα  έργο με βασικούς στόχους:

1) Την συνεργασία μεταξύ φορέων ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι φορείς ΕΠΙΟΝΗ, ΕΔΡΑ, ΠΕΨΑΕΕ,  Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος, Alzheimer Hellas και ΕΨΕΠ θα συμμετέχουν σε κοινές δράσεις εκπαίδευσης και δικτύωσης.

2) Την ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας στην συγγραφή και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το έργο περιλαμβάνει δύο πενθήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Λεμεσό που παρέχονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Shipcon.

Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 15 έως 19 Νοεμβρίου 2021 στην Λεμεσό

Το δεύτερο 5ήμερο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Λεμεσό από 5 έως 8 Απριλίου 2022.

Τα δύο σεμινάρια πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα και θα εκπαιδευτούν δύο συμμετέχοντες ανά οργανισμό.

Στα πλαίσια του σχεδίου ACCEUEDU θα διεξαχθούν  από τους Έλληνες συμμετέχοντες  ενημερωτικές επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία.

Έργο Erasmus+ KA1 «ACCEUEDU» 

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από έξι οργανώσεις. Συγκεκριμένα:

  1. Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.
  2. Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ).
  3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ
  4. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης  (ΕΨΕΠ)
  5.  Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨΠ Σακελλαρόπουλος)
  6. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών (Alzheimer Hellas)

Φορείς υποδοχής και εκπαίδευσης:

  1. ShipCon Limassol Ltd.
  2. Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  4. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί 20 μήνες (6/11/2020 – 4/7/2022).  Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία.