Στα πλαίσια του IN-4-AHA’s Twinning Schemes 2021-2022, δύο εκπρόσωποι του φορέα μας επισκέφτηκαν για μία μέρα τον οργανισμό Digital Health & Care and Department of Public Health (North Ireland), με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας στην χρήση και εφαρμογή δυο καινοτόμων Apps για φροντιστές ατόμων με άνοια, του InspireD Reminiscence App και του CLEAR Dementia Care App.

Η εφαρμογή InspireD Reminiscence (https://www.theinspiredapp.com/) αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Ulster για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, βοηθώντας τους να καταγράφουν τη ζωή τους και την ιστορία τους σε μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για smartphone και tablet. Τα άτομα με άνοια έχουν συχνά προβλήματα με τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και τους είναι πιο εύκολο να θυμούνται γεγονότα από το παρελθόν τους. Η διαδικασία της αναπόλησης (reminiscence) ωθεί τους ανθρώπους να μοιραστούν τις εμπειρίες της ζωής, τις αναμνήσεις και τις ιστορίες τους και με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν ή να χτύσουν δεσμούς με άλλους ανθρώπους. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αναπόληση μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, την ευεξία, την ποιότητα ζωής και τις σχέσεις των ατόμων με άνοια.

Η εφαρμογή CLEAR Dementia Care (https://apps.apple.com/gb/app/clear-dementia-care/id1536147244) αναπτύχθηκε στο North Health & Social Care Trust.

Ένα άτομο με άνοια στην προσπάθειά του να καλύψει τις ανάγκες του μπορεί μερικές φορές να οδηγηθεί σε συμπεριφορές που οι άλλοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν. Αυτό αυξάνει το άγχος τόσο των ίδιων των ατόμων με άνοια όσο και των φροντιστών τους, οι οποίοι μερικές φορές δεν ξέρουν τι να κάνουν ή πώς να αντιδράσουν, αισθάνονται αβοήθητοι και μπορεί να ανταποκριθούν με τρόπο που αυξάνει τη σύγχυση και την αγωνία. Έχουν επομένως αυξημένη ανάγκη να μάθουν περισσότερα για την άνοια και πώς να φροντίσουν τον άνθρωπό τους. Η εφαρμογή CLEAR Dementia Care παρέχει σύντομες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες για τα νοητικά και συμπεριφορικά συμπτώματα της άνοιας. Χρησιμοποιεί κείμενο και πολύχρωμες εικόνες για να βοηθήσει τους χρήστες να δουν τον κόσμο από την οπτική γωνία του ατόμου με άνοια. Όταν το κάνουμε αυτό, η ποιότητα ζωής βελτιώνεται τόσο για το άτομο με άνοια όσο και για εκείνους που το αγαπούν και το φροντίζουν.

Τα προγράμματα «IN-4-AHA twinnings» συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων για καινοτόμα προϊόντα/πρακτικές μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων οργανισμών. Ο ένας είναι αυτός που έχει αναπτύξει μια καλή πρακτική/προϊόν (the Originator), και ο άλλος που την εφαρμόζει – υιοθετεί (the Adopter). Μέσα από αυτήν την ανταλλαγή καλών πρακτικών δημιουργούνται ευκαιρίες δικτύωσης και νέων συνεργασιών.

Τέλος, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, επαγγελματίες υγείας και φροντιστές στην Ελλάδα θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν στη χρήση των δυο καινοτόμων εφαρμογών μέσα από ένα webinar που θα οργανωθεί από την EPIONI. Οι συνεργάτες από το Digital Health & Care and Department of Public Health, θα επισκεφτούν την Αθήνα στις 11 Μαΐου 2022 και θα πραγματοποιηθεί συνάντηση παρουσίασης του έργου του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.