• να υποστηρίξει τους ανεπίσημους φροντιστές στην Ελλάδα
  • να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα σχετικά με τη σημαντική συμβολή των φροντιστών στο ελληνικό σύστημα υγείας, στην κοινωνική πρόνοια και στην οικονομία
  • να υποστηρίξει εθνικές πολιτικές που λαμβάνουν υπόψιν τους φροντιστές