Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας, κερδίστε πρακτικές δεξιότητες και εμπειρία!

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και το πρόγραμμα εθελοντισμού του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ σας προσφέρει εργασιακή εμπειρία σε μια δυναμική μη κυβερνητική οργάνωση που συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Erasmus+).

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα  πρακτική άσκηση όλο το χρόνο μέσω των Ελληνικών Πανεπιστημίων και αν διαμένετε σε χώρα εκτός Ελλάδας την δυνατότητα πρακτικής άσκησης μέσω των προγραμμάτων Erasmus,  AIESEC, EU4EU, Erasmus For Young Entrepreneurs ή άλλων.

Η πρακτική άσκηση επιτρέπει την εφαρμογή θεωρητικών δεξιοτήτων, ομαδικής εργασίας και ανάπτυξης επαγγελματικού δικτύου. Είναι επίσης δυνατό, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης του COVID-19, να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως τηλεργασία και, εάν το επιτρέπει η κατάσταση, να το συνεχίσει αργότερα δια ζώσης.

H επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) μπορεί να διευκολύνει την μάθηση και τη δικτύωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε κάποιο σχετικό οργανισμό.

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας και ένα σύντομο κείμενο που περιγράφει το αίτημά σας στη διεύθυνση: infoepioni@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μας.→

(Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια της Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)