Εμπλουτίστε το βιογραφικό σας, κερδίστε πρακτικές δεξιότητες και εμπειρία.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και το πρόγραμμα εθελοντισμού του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ σας προσφέρει εργασιακή εμπειρία σε μια δυναμική μη κυβερνητική οργάνωση.
Επικοινωνήστε μαζί μας.→

(Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια της Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)