Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ και Αριθμός Μητρώου Σωματείου: 31660  έχει συσταθεί με αριθμό διαταγής 174/2017, αριθμό διαταγής τροποποίησης 61/ 2020 , του Ειρηνοδικείου Αθηνών και είναι εγγεγραμμένο στo:

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ:

  • Διαθέτει την ειδική πιστοποίηση πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (ΦΕΚ Β1164_19.02.24)
  • Πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015, από τον Φορέα Πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., με πεδίο εφαρμογής «την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης & ευαισθητοποίησης σχετικά με τους φροντιστές στην Ελλάδα καθώς και τον προγραμματισμό, διαχείριση & υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων” ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 2015