Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ και Αριθμός Μητρώου Σωματείου: 31660  έχει συσταθεί με αριθμό διαταγής 174/2017, αριθμό διαταγής τροποποίησης 61/ 2020 , του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Eίναι εγγεγραμμένο στo:

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ διαθέτει την ειδική πιστοποίηση πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (26.8.19 – Α.Φ. 32.62)