Πρόγραμμα Erasmus+ Share4Employment:  Sharing policies and approaches aimed at tackling Employment obstacles faced by adults with mental health issues

Σε μια πρωτοβουλία με γνώμονα την αλληλεγγύη και την καινοτομία, το πρόγραμμα  Sharing4Employment φέρνει σε συνεργασία τέσσερις οργανώσεις-εταίρους από τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου αυτού είναι να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησης για τους ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας, συγκεκριμένα για όσους έχουν διαγνωστεί με διπολική διαταραχή ή ΔΕΠΥ. Αυτή η συνεργατική προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν οργανώσεις από το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία, αποσκοπεί στη μετάδοση ευεργετικών πρακτικών και γνώσεων στους πάσχοντες και τους οικογενειακούς φροντιστές τους. Ένα βασικό αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα είναι η ανάπτυξη του “Oδηγού για την ουσιαστική απασχόληση ενηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας”. Η πρωτοβουλία Sharing4Employment, που αποσκοπεί στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης για ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου 2023. Διαρκεί 14 μήνες και θα περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων και συνεργατικών προσπαθειών και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιανουαρίου 2025.Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία, με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε συνδυασμό με αυτές τις δραστηριότητες, η δημιουργία ενός οδηγού θα χρησιμεύσει ως πολύτιμο βοήθημα. Για την ευαισθητοποίηση του κοινού, θα φιλοξενήσουμε τέσσερις εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, οι οποίες θα ευθυγραμμιστούν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2024. Οι προσπάθειές μας θα υποστηριχθούν επίσης από μια εκστρατεία επικοινωνίας για την αποτελεσματική διάδοση των στόχων και των επιτευγμάτων του έργου.Το έργο Sharing4Employment είναι αφιερωμένο στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης και τη διευκόλυνση της ομαλότερης μετάβασης σε ουσιαστική απασχόληση για τους ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας και τους φροντιστές τους. Ένα από τα αναμενόμενα οφέλη για τους οργανισμούς-εταίρους είναι η δημιουργία ενός δικτύου που θα επικεντρώνεται στη βελτίωση της εργασιακής ζωής των ατόμων με διπολική διαταραχή ή ΔΕΠΥ και των φροντιστών τους. Το δίκτυο αυτό θα διαδραματίσει επίσης καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά έργα και στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων.Το ταξίδι του έργου Sharing4Employment θα ξεκινήσει επίσημα με την εναρκτήρια συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου 2023. Αυτή η σημαντική συνάντηση θα φιλοξενηθεί στα γραφεία του Βελγικού Συμβουλίου για τον Εγκέφαλο, ενός από τους εταίρους μας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με τη στρατηγική υλοποίησης του έργου, θέτοντας τις βάσεις για τις εποικοδομητικές δραστηριότητες και συνεργασίες που θα ακολουθήσουν. O Συντονιστής του έργου είναι ο οργανισμός SOLIDE ενώ ο εταίρος από την Ιταλία ο φορέας PMI Services

Δωρεάν Συμμετοχή: https://us02web.zoom.us/j/88966185159