Ευχαριστούμε θερμά τις ακόλουθες εταιρείες για την στήριξη:

Αιγαίας AMKE

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Galenica A.E. Interamerican
Lundbeck Ελλάς A.E. Novartis Ελλάς Servier Ελλάς Ε.Π.Ε. Φαρμασέρβ – Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε.
Pfizer Hellas AE Janssen Ελλάδας Active Citizen Fund  Ίδρυμα Μποδοσάκη

 

Ευχαριστούμε τις ακόλουθες εταιρείες για την στήριξη σε είδος:

Ευχαριστούμε της εταιρείες για την προβολή των δράσεων :