Είμαστε μέλη Ευρωπαϊκών και Ελληνικών οργανισμών.

Το σωματείο μας είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και ενεργό μέλος:

  • του Ευρωπαϊκού δικτύου οργανώσεων φροντιστών (Eurocarers), του Mental Health Europe (ΜΗΕ)
  • της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας παρόχων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία (EASPD)
  • της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχική νόσο (EUFAMI)
  • του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ορθή Κλινική Πρακτική (EFGCP)
  • του Διεθνούς Δικτύου για την Καρδιά (GlobalHeartHub)
  • του Βελγικού Συμβουλίου για τον Εγκέφαλο (Belgian Brain Council)

Εκπροσωπούμε  τους ανεπίσημους φροντιστές στις συμβουλευτικές επιτροπές των παρακάτω προγραμμάτων:


Συνεργασίες σε Εθνικό επίπεδο: