Ευχαριστούμε θερμά τις ακόλουθες εταιρείες για την στήριξη:

  • Αιγαίας AMKE
  • ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
  • Galenica A.E.
  • Interamerican
  • Lundbeck Ελλάς A.E.
  • Novartis Ελλάς
  • Servier Ελλάς Ε.Π.Ε.
  • Φαρμασέρβ – Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε.

Ευχαριστούμε τις ακόλουθες εταιρείες για την στήριξη σε είδος:

Ευχαριστούμε της εταιρείες για την προβολή των δράσεων :