Στα πλαίσια του διετούς προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο “Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of Mental Health” και αριθμό σχεδίου 2018-1-TR01-KA202-058739 τρία μέλη του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ συμμετείχαν στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Lanciano της Ιταλίας τον Νοέμβριο 2019.

Το σχέδιο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων από Τουρκία, Ελλάδα, Σλοβενία, Κροατία και Ιταλία σε σχέση με την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχική νόσο.

Εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 η προγραμματισμένη εκπαιδευτική συνάντηση μίας εβδομάδας στην Αθήνα αναβλήθηκε ενώ οι εταίροι έκαναν αίτημα για την παράταση του σχεδίου.