A.A Τίτλος έργου Κύριες δράσεις Πηγή χρηματοδότησης Συνολικός Προϋπολογισμός    Προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην ΕΠΙΟΝΗ Περίοδος υλοποίησης Εταίροι
1 Learning for Caregivers in Europe – Learn4Carers Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων φροντιστών στην Ευρώπη σε συνεργασία με φορείς από το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Focus Groups. Συλλογή καλών πρακτικών ΕΕ Erasmus+ 48.197,88 18.580 12.2018 έως 12.2020

ΠΕΨΑΕΕ

Eurocarers 

Compagnie des Aidants 

Care Alliance Ireland

2 Educating Informal Caregivers Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις παρακολούθησης δέκα και είκοσι ημερών σε φορείς που υποστηρίζουν ανεπίσημους φροντιστές στην Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο. ΕΕ Erasmus+ 24.793 24.793 07.2018 έως 06.2020

  ΑΝΤ

Eurocarers

Compagnie des Aidants

Care Alliance Ireland

Shipcon

3 Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problem – Linking Partners Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχική νόσο με συντονιστή δημόσιο φορέα  από την Τουρκία και εταίρους από την Ιταλία, την Σλοβενία και την Κροατία. ΕΕ Erasmus+ 88.815 16.127 12.2018 έως 11.2020

Istanbul Sağlık Müdürlüğü  Consorzio SGS

SENT

University Hospital Vrapče

4 Ημερίδες στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με τίτλο «Φροντίζοντας τους φροντιστές» Ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και την  συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής και εκπροσώπων οργανώσεων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές κ.α.) 6.200 6.200 28.09.2018 & 27.9.2019

ΠΕΨΑΕΕ

ΕΔΡΑ

Eurocarers 

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

5 Ημερίδα στο Innovathens για συγγενείς ασθενών με  καρδιακές παθήσεις Ενημέρωση γενικού πληθυσμού Συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμμετοχή υπεύθυνων χάραξης πολιτικής Χορηγίες από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές κ.α.) 4.800 4.800 05.05.2018 & 06.05.2019

Η Καρδιά του παιδιού

Ένωση καρδιοπαθών αξιωματικών πολεμικού ναυτικού, λιμενικού σώματος & φίλων

6 Sharing Good Practices for the psychoeducation of children of parents with mental health problems in Europe – Share4Carers Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη παιδιών με γονείς με ψυχική νόσο ΕΕ Erasmus+ 51.550 6.815 12.20 έως 07.21

Δύναμη Ζωής

EUFAMI

COMIP

Fondazione Don Luigi Di Liegro

Gaziantep University

Saint-Martin Neuro Psychiatric Center

7 Educating Caregivers of Kidney Patients – ECARIS Πρόγραμμα Εκπαίδευσης φροντιστών ατόμων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) ΕΕ Erasmus+ 175.534 34.469 12.20 έως 12.22

Danish Committee for Health Education

Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού

ALCER

Anziani e Non Solo

8 Sharing Good Practices for Brain Education in Europe – Share4Brain Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ενημέρωση για τον εγκέφαλο ΕΕ Erasmus+ 70.870 13.285 12.20 έως 11.21

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Belgian Brain Council

Serbian Brain Council

CVBF

9 Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers – ADHD-CARE Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ατόμων με ελλειμματική προσοχή (ΔΕΠΥ) και των φροντιστών τους. ΕΕ Erasmus+ 51.783 9.769 12.20 έως 05.21

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Serbian Brain Council

Belgian Brain Council

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Webinar Καρδιοπάθεια και Κορονοιός: Η συμβολή των φροντιστών Ενημερωτική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας GoToWebinar για την ενημέρωση ατόμων με καρδιακές παθήσεις και των φροντιστών τους για το ζήτημα του κορονοϊού. Interamerican Φαρμασέρβ Lilly 1.200 1.200 8.5.2020 Καρδιά του Παιδιού
Σκυτάλη
Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών
11 #wecare_ye Συμμετοχή πέντε νέων και δύο συνοδών σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Μπάρι της Ιταλίας στα πλαίσια δημιουργίας ενός Young Patient Advisory Board. ΕΕ Erasmus+ Youth 22.617 4.885 1.1.2019 έως 30.6.2020

 CVBF

Fundatia Romanian Angel

12 Social Entrepreneurship Skills to Young CAREgivers of people with chronic Illness – SESYCARE Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη νέων φροντιστών σε δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας ΕΕ Erasmus+ Youth 53.135 15.580 14.12.2020 έως 13.11.2022

 

Άνεμος Ανανέωσης

The Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work

Istanbul Gelisim University

Consorzio SGS

13 Wise Wild World – WWW Σεμινάριο κατάρτισης για 30 νέους και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας από 9 ευρωπαϊκές χώρες ΕΕ Erasmus+ Youth 21.788 550    Coda di Lupo
14 Accessing and managing EU funds for adult education providers in the Mental Health sector – ACCEUEDU Πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων φορέων ψυχικής υγείας και δικτύωση με Πανεπιστήμια στην Κύπρο ΕΕ Erasmus+ 41.992   6.11.2020 έως 5.7.2022

Alzheimer Hellas ΠΕΨΑΕΕ

ΕΚΨΨΥ

ΕΨΕΠ

ΕΔΡΑ

15 Échanges de bonnes pratiques pour l INCLUsion sociale des personnes avec des troubles PSYchique – IncluPsy Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ΕΕ Erasmus+ 86.951 13.723 1.12.2020 έως 30.11.2022

Luciole 92

University Hospital Vrapče

Fondazione Don Luigi Di Liegro

Saint-Martin Neuro Psychiatric Center

Espérance Hauts

16 Integrative Parents’ Autism Training Child and Adolescent Center – IPAT Πρόγραμμα Εκπαίδευσης γονέων ατόμων με αυτισμό ΕΕ Erasmus+ 181.417 21.643 11.2020 έως 2.2023 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
Gaziantep University Controvento
Autismo De Burgos
17 Developing social and professional skills through outdoor experiences – Hi-Ability Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω υπαίθριων δραστηριοτήτων ΕΕ Erasmus+ 274.135 45.505 1.12.2020 έως 30.11.2022 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
Health Life Academy
Controvento
Trekkify
18 Competent Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU – CIVIC Κάτοικοι με δεξιότητες για την ενίσχυση κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕ ΕΕ Erasmus+ 58.960 10.540 1.9.2020 έως 31.8.2022

ASL ROMA 2

University Hospital Vrapče

GEMS

DESINCOOP

19 RECovery of Adults living with Depression and psychosis in Europe – RECADE Αποκατάσταση ενηλίκων που ζουν με κατάθλιψη και ψύχωση στην Ευρώπη ΕΕ Erasmus+ 172.835 29.948 20.12.2020 έως 19.6.2023

ΕΨΕΠ

ASL ROMA 2

University Hospital Vrapče

Danish Committee for Health Education

20 Exchanging Good Practices for the professional integration of adults with Chronic Kidney Disease – ProCKD Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την επαγγελματική ενσωμάτωση ενηλίκων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια – ProCKD ΕΕ Erasmus+ 80.665 12.270 7.12.2020 έως 6.12.2022

Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού

ALCER

Istanbul Gelisim University

Autonomous University of Madrid

21 Sharing practices in the use of ART for adults with MEntal health problems – Art4Me  Ανταλλαγή πρακτικών για την χρήση της τέχνης σε ενηλίκους  με προβλήματα ψυχικής υγείας ΕΕ Erasmus+ 59.146,00 10.938,00  15.3.2021 έως 14.3.2023

Danish Committee for Health Education

University Hospital Vrapče

Fondazione Don Luigi Di Liegro

Safe Space Associação Saúde Mental Portugal 

22 Creativity with MBCT Υποστήριξη γυναικών με σωματική αναπηρία και
γυναικών φροντιστών
EE Erasmus+ 197.762 30.174 01.06.2021 έως  30.05.2023

Istanbul Gelisim University

Kairós Sociedad

Consorzio SGS 

Academy of Créteil

Beylikdüzü Belediyesi

 

23 EPICO Βελτίωση της ποιότητας ζωής επιληπτικών ασθενών μέσω καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ ασθενούς και γιατρού Digital Health Europe 16.950 5.550 01.09.2020 έως  30.06.2021

AICRUM IT SL (Spain)

SYNDESIS LTD (Greece)

24  SUCESS Υποστήριξη οικογενειακών φροντιστών ενηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας EE Erasmus+ 30.000 7.398 28.02.2022 έως  28.02.2024

Similes Bruxelles

University Psychiatric Hospital Vrapče

25            E-Care4PD Ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της τηλεϊατρικής για ενήλικες με νόσο του Πάρκινσον και τους οικογενειακούς φροντιστές τους στην Ευρώπη EE Erasmus+ 60.000 11.740 14.02.2022 έως  14.02.2024

Parkinson Madrid

Belgian Brain Council

Serbian Brain Council

26 Care4Autism Ανταλλαγή καλών πρακτικών για ενήλικες με αυτισμό και τους
οικογενειακούς φροντιστές τους
EE Erasmus+ 60.000 11.364 28.02.2022 έως  28.02.2024

Belgian Brain Council

Controvento

FUNDACIÓN MIRADAS

Latvijas Autisma apvieniba

27 Digitalis Eνδυνάμωση των γυναικών άτυπων φροντιστών με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών υγείας για να βελτιώσουν την  επαγγελματική τους κατάσταση, καθώς και την ποιότητα ζωής και ασφάλεια των συγγενών που φροντίζουν. EE Erasmus+      01/02/2022 έως 31/01/2025
28 ADHD-EU Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την Διάσπαση Προσοχής Ενηλίκων στην Ευρώπη EE Erasmus+ 60.000  

24/11/2022

έως

24/11/2024

ADHD-IRELAND

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Hellenic Brain Council

ADHD CYPRUS

 

29 SAMENTA Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία EE Erasmus+ 60.000  

1/09/2022

έως

01/09/2024

 

Association Martiniquaise des Aidants Familiaux

Belgian Brain Council

30 PrΟActive Προώθηση υπαίθριων δραστηριοτήτων για ενήλικες με νοητική υστέρηση και τους οικογενειακούς φροντιστές τους. EE Erasmus+ 60.000   01/03/2022 έως 01/03/2022

Fundación San Cebrián

Associazione Sportiva Dilettantistica Trekkify

31 Empowering Αdult Εducators who Support Family Caregivers

Ενδυνάμωση εκπαιδευτών ενηλίκων που υποστηρίζουν οικογενειακούς φροντιστές

EE Erasmus+     05/10/2022 έως 04/10/2023 

Eurocarers

Shipcon

Similes Bruxelles

Belgian Brain Council

31 IN-4-AHA’s Twinning Schemes 2021-2022

InspireD Reminiscence App & CLEAR Dementia Care App

Horizon 2020      

Digital Health & Care NI, Public Health Agency, obo DoH NI

University of Porto

To πρόγραμμα Social Entrepreneurship Skills to Young CAREgivers of people with chronic Illness (SESYCARE) θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση αυτών των νέων στις δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και θα τους ενημερώσει για σχετικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πχ Erasmus for Young Entrepreneurs).

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων φροντιστών στην Ευρώπη σε συνεργασία με φορείς από το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα.