Τίτλος έργου Κύριες δράσεις Πηγή χρηματοδότησης Προϋπολογισμός (σε ευρώ) Τμήμα του προϋπολογισμού που διαχειρίστηκε ή διαχειρίζεται ο υποψήφιος εταίρος (αν είναι μικρότερο από τον συνολικό προϋπολογισμό) Περίοδος υλοποίησης από (ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ) έως  (ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ) Άλλοι συνεργάτες (εφόσον υπάρχουν)
Learn4Carers Συντονιστής σε πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων φροντιστών στην Ευρώπη σε συνεργασία με φορείς από το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα.

Focus Groups

Συλλογή καλών πρακτικών

Διεθνικές συναντήσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση  Erasmus+ 59.600 18.580 12/2018 έως 12/2020

Eurocarers (Βέλγιο)

Compagnie des Aidants (Γαλλία)

Care Alliance Ireland

(Ιρλανδία)

ΠΕΨΑΕΕ (Ελλάδα)

Educating Informal Caregivers Συντονιστής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις παρακολούθησης δέκα και είκοσι ημερών σε φορείς που υποστηρίζουν ανεπίσημους φροντιστές στην Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία.

Πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο με θέμα την αποτελεσματική διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ευρωπαϊκή Ένωση  Erasmus+ 28.809 28.809 07/2018 έως 06/2020

 

ΑΝΤ (Ιταλία)

Eurocarers (Βέλγιο)

Compagnie des Aidants (Γαλλία)

Care Alliance Ireland

(Ιρλανδία)

Shipcon (Κύπρος)

Linking Partners Εταίρος σε πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχική νόσο με συντονιστή δημόσιο φορέα  από την Τουρκία και εταίρους από την Ιταλία, την Σλοβενία και την Κροατία. Ευρωπαϊκή Ένωση  Erasmus+

88.815

 

16.127 12/2018 έως 11/2020

Istanbul Sağlık Müdürlüğü (Τουρκία)

Consorzio SGS (Ιταλία)

SENT (Σλοβενία)

Klinikaza Psihijatriju Vrapce (Κροατία)

Ημερίδες στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με τίτλο «Φροντίζοντας τους φροντιστές» Ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και την  συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής και εκπροσώπων οργανώσεων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές κ.α.) 6.200 6.200 28/09/2018

&

27/9/2019

ΠΕΨΑΕΕ

ΕΔΡΑ

Eurocarers

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

 

Ημερίδα στο Innovathens για συγγενείς ασθενών με  καρδιακές παθήσεις Ενημέρωση γενικού πληθυσμού

Συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμμετοχή υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Χορηγίες από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές κ.α.) 4800 4800

05/05/2018

&

06/05/2019

Η Καρδιά του παιδιού

Ένωση καρδιοπαθών αξιωματικών πολεμικού ναυτικού, λιμενικού σώματος & φίλων

Share4Carers

Sharing Good Practices for the psychoeducation of children of parents with mental health problems in Europe

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη παιδιών με γονείς με ψυχική νόσο Ευρωπαϊκή Ένωση  Erasmus+ 51.550 6.815 12/20 – 07/21

Δύναμη Ζωής

EUFAMI

COMIP

FDL

Gaziantep University

CNS

ECARIS – Educating Caregivers of Kidney Patients Πρόγραμμα Εκπαίδευσης φροντιστών ατόμων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) Ευρωπαϊκή Ένωση  Erasmus+ 1755.340 34.469 12/20 – 12/22

Serbian Brain Council

Belgian Brain Council

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Share4Brain Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ενημέρωση για τον εγκέφαλο Ευρωπαϊκή Ένωση  Erasmus+ 70.870 13.285 12/20 – 11/21 Serbian Brain Council

Belgian Brain Council

Πανεπιστήμιο Αθηνών

CVBF

ADHD-CARE Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ατόμων με ελλειμματική προσοχή (ΔΕΠΥ) και των φροντιστών τους. Ευρωπαϊκή Ένωση  Erasmus+ 51.783 9.769 12/20 – 05/21 Serbian Brain Council

Belgian Brain Council

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Webinar Καρδιοπάθεια και Κορονοιός: Η συμβολή των φροντιστών Ενημερωτική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας GoToWebinar για την ενημέρωση ατόμων με καρδιακές παθήσεις και των φροντιστών τους για το ζήτημα του κορονοϊού. Interamerican

Φαρμασέρβ Lilly

1.200 1.200 8/5/2020

Καρδιά του Παιδιού

Σκυτάλη

Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών

#wecare_ye Συμμετοχή πέντε νέων και δύο συνοδών σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Μπάρι της Ιταλίας στα πλαίσια δημιουργίας ενός Young Patient Advisory Board. Ευρωπαϊκή Ένωση / Erasmus+ Youth 22.617 4.885 1/1/2019 έως 30/6/2020

 CVBF

(Ιταλία)

Fundatia Romanian Angel

(Ρουμανία)