A.A Έργο Κύριες δράσεις Πηγή χρηματοδότησης Συνολικός Προϋπολογισμός  Προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην ΕΠΙΟΝΗ Περίοδος υλοποίησης Εταίροι
1 Learning for Caregivers in Europe – Learn4Carers Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων φροντιστών στην Ευρώπη σε συνεργασία με φορείς από το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Focus Groups. Συλλογή καλών πρακτικών ΕΕ Erasmus+ 48.197,88 18.580 01.12.2018 έως 31.12.2020

ΠΕΨΑΕΕ

Eurocarers 

Compagnie des Aidants 

Care Alliance Ireland

2

Educating Informal Caregivers

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις παρακολούθησης δέκα και είκοσι ημερών σε φορείς που υποστηρίζουν ανεπίσημους φροντιστές στην Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Κύπρο. ΕΕ Erasmus+ 24.793 24.793 01.07.2018 έως 30.06.2020

  ΑΝΤ

Eurocarers

Compagnie des Aidants

Care Alliance Ireland

Shipcon

3

Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problem 

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχική νόσο με συντονιστή δημόσιο φορέα  από την Τουρκία και εταίρους από την Ιταλία, την Σλοβενία και την Κροατία. ΕΕ Erasmus+ 88.815 16.127 01.12.2018 έως 30.11.2020

Istanbul Sağlık Müdürlüğü  Consorzio SGS

SENT

University Hospital Vrapče

4 Ετήσια Εκπαιδευτική Ημερίδα με την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με τίτλο «Φροντίζοντας τους φροντιστές» Ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και την  συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής και εκπροσώπων οργανώσεων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές κ.α.) 6.200 6.200 28.09.2018 & 27.9.2019

ΠΕΨΑΕΕ

ΕΔΡΑ

Eurocarers 

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

5 Ημερίδα στο Innovathens για συγγενείς ασθενών με  καρδιακές παθήσεις Ενημέρωση γενικού πληθυσμού Συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμμετοχή υπεύθυνων χάραξης πολιτικής Χορηγίες από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές κ.α.) 4.800 4.800 05.05.2018 & 06.05.2019

Η Καρδιά του παιδιού

Ένωση καρδιοπαθών αξιωματικών πολεμικού ναυτικού, λιμενικού σώματος & φίλων

6

Sharing Good Practices for the psychoeducation of children of parents with mental health problems in Europe 

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη παιδιών με γονείς με ψυχική νόσο ΕΕ Erasmus+ 51.550 6.815 01.12.2019 έως 31.07.2021

Δύναμη Ζωής

EUFAMI

COMIP

Fondazione Don Luigi Di Liegro

Gaziantep University

Saint-Martin Neuro Psychiatric Center

7

Educating Caregivers of Kidney Patients

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης φροντιστών ατόμων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) ΕΕ Erasmus+ 175.534 34.469 01.12.2019 έως 31.08.2022

Danish Committee for Health Education

Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού

ALCER

Anziani e Non Solo

8

Sharing Good Practices for Brain Education in Europe 

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ενημέρωση για τον εγκέφαλο ΕΕ Erasmus+ 70.870 13.285 01.12.2019 έως 30.11.21

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Belgian Brain Council

Serbian Brain Council

CVBF

9

Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers 

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ατόμων με ελλειμματική προσοχή (ΔΕΠΥ) και των φροντιστών τους. ΕΕ Erasmus+ 51.783 9.769 01.12.2019 έως 31.11.2021

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Serbian Brain Council

Belgian Brain Council

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Webinar Καρδιοπάθεια και Κορονοιός: Η συμβολή των φροντιστών Ενημερωτική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας GoToWebinar για την ενημέρωση ατόμων με καρδιακές παθήσεις και των φροντιστών τους για το ζήτημα του κορονοϊού. Interamerican Φαρμασέρβ Lilly 1.200 1.200 8.5.2020 Καρδιά του Παιδιού
Σκυτάλη
Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών
11 #wecare_ye Συμμετοχή πέντε νέων και δύο συνοδών σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Μπάρι της Ιταλίας στα πλαίσια δημιουργίας ενός Young Patient Advisory Board. ΕΕ Erasmus+ Youth 22.617 4.885 01.01.2019 έως 30.6.2020

 CVBF

Fundatia Romanian Angel

12

Social Entrepreneurship Skills to Young CAREgivers of people with chronic Illness

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη νέων φροντιστών σε δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας ΕΕ Erasmus+ Youth 53.135 15.580 14.12.2020 έως 13.11.2022

 

Άνεμος Ανανέωσης

The Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work

Istanbul Gelisim University

Consorzio SGS

13 Wise Wild World – WWW Σεμινάριο κατάρτισης για 30 νέους και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας από 9 ευρωπαϊκές χώρες ΕΕ Erasmus+ Youth 21.788 550 21 έως 27.9.2021  Coda di Lupo
14

Accessing and managing EU funds for adult education providers in the Mental Health sector 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων φορέων ψυχικής υγείας και δικτύωση με Πανεπιστήμια στην Κύπρο ΕΕ Erasmus+ 41.992 41.992 06.11.2020 έως 05.07.2022

Alzheimer Hellas ΠΕΨΑΕΕ

ΕΚΨΨΥ

ΕΨΕΠ

ΕΔΡΑ

15

Échanges de bonnes pratiques pour l INCLUsion sociale des personnes avec des troubles PSYchique 

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ΕΕ Erasmus+ 86.951 13.723 01.12.2020 έως 30.11.2022

Luciole 92

University Hospital Vrapče

Fondazione Don Luigi Di Liegro

Saint-Martin Neuro Psychiatric Center

Espérance Hauts

16

Integrative Parents’ Autism Training

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης γονέων ατόμων με αυτισμό ΕΕ Erasmus+ 181.417 21.643 01.11.2020 έως 31.07.2023 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
Gaziantep University Controvento
Autismo De Burgos
17

Developing social and professional skills through outdoor experiences

Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω υπαίθριων δραστηριοτήτων ΕΕ Erasmus+ 274.135 45.505 01.12.2020 έως 30.11.2022 ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ
Health Life Academy
Controvento
Trekkify
18

Competent Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU

Κάτοικοι με δεξιότητες για την ενίσχυση κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕ ΕΕ Erasmus+ 58.960 10.540 01.09.2020 έως 31.08.2022

ASL ROMA 2

University Hospital Vrapče

GEMS

DESINCOOP

19

RECovery of Adults living with Depression and psychosis in Europe

Αποκατάσταση ενηλίκων που ζουν με κατάθλιψη και ψύχωση στην Ευρώπη ΕΕ Erasmus+ 172.835 29.948 20.12.2020 έως 19.6.2023

ΕΨΕΠ

ASL ROMA 2

University Hospital Vrapče

Danish Committee for Health Education

20

Exchanging Good Practices for the professional integration of adults with Chronic Kidney Disease

Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την επαγγελματική ενσωμάτωση ενηλίκων με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια – ProCKD ΕΕ Erasmus+ 80.665 12.270 07.12.2020 έως 06.12.2022

Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού

ALCER

Istanbul Gelisim University

Autonomous University of Madrid

21

Sharing practices in the use of ART for adults with MEntal health problems

 Ανταλλαγή πρακτικών για την χρήση της τέχνης σε ενηλίκους  με προβλήματα ψυχικής υγείας ΕΕ Erasmus+ 59.146 10.938  15.03.2021 έως 14.03.2023

Danish Committee for Health Education

University Hospital Vrapče

Fondazione Don Luigi Di Liegro

Safe Space Associação Saúde Mental Portugal 

22

Design Thinking and Individual Creativity with Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Economic and Social Crisis: A project for Supporting Women with Physical Disability and Female Caregivers of Disabled Person at Home

Σχεδιαστική σκέψη και ατομική δημιουργικότητα με γνωστική θεραπεία βασισμένη στην ενσυνειδητότητα σε περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίση. To πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες με σωματική αναπηρία και γυναίκες που φροντίζουν άτομα με αναπηρία στο σπίτι EE Erasmus+ 197.762 30.174 01.06.2021 έως  30.05.2023

Istanbul Gelisim University

Kairós Sociedad

Consorzio SGS 

Academy of Créteil

Beylikdüzü Belediyesi

 

23

EPICO – Epilepsy Communication

Βελτίωση της ποιότητας ζωής επιληπτικών ασθενών μέσω καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ ασθενούς και γιατρού Digital Health Europe 16.950 5.550 01.09.2020 έως  30.06.2021

AICRUM IT SL (Spain)

SYNDESIS LTD (Greece)

24

SUpporting family CaregivErs of adultS with mental health problemS

Υποστήριξη οικογενειακών φροντιστών ενηλίκων με προβλήματα ψυχικής υγείας EE Erasmus+ 30.000 7.398 28.02.2022 έως  28.02.2024

Similes Bruxelles

University Psychiatric Hospital Vrapče

25

Exchanging good practices in e-health care for adults with Parkinson’s and their family caregivers in Europe

Ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της τηλεϊατρικής για ενήλικες με νόσο του Πάρκινσον και τους οικογενειακούς φροντιστές τους στην Ευρώπη EE Erasmus+ 60.000 11.740 14.02.2022 έως  14.02.2024

Parkinson Madrid

Belgian Brain Council

Serbian Brain Council

26

Exchanging good practices for Adults with Autism & their family Caregivers

Ανταλλαγή καλών πρακτικών για ενήλικες με αυτισμό και τους
οικογενειακούς φροντιστές τους
EE Erasmus+ 60.000 11.364 28.02.2022 έως  28.02.2024

Belgian Brain Council

Controvento

FUNDACIÓN MIRADAS

Latvijas Autisma apvieniba

27

Empowering Informal Carers in Their Daily Usage of Digital Healthcare Services

Eνδυνάμωση των γυναικών άτυπων φροντιστών με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών υγείας για να βελτιώσουν την  επαγγελματική τους κατάσταση, καθώς και την ποιότητα ζωής και ασφάλεια των συγγενών που φροντίζουν. EE Erasmus+ 302.420 35.505  01.02.2022 έως 31.01.2025

Fondazione Democenter

Doxee 

Prolepsis 

Prompt 

28 exchanging good practices about ADHD in adults in EUrope Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την Διάσπαση Προσοχής Ενηλίκων στην Ευρώπη EE Erasmus+ 60.000  

24.11.2022

έως

24.11.2024

ADHD-IRELAND

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Hellenic Brain Council

ADHD CYPRUS

 

29 Υποστήριξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Χρυσής Ηλικίας» Eνημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων  για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα είδη, τα σημεία και τους παράγοντες κακοποίησης και τα θέματα του ηλικιακού ρατσισμού. Active citizens fund, EEA Grants 69.316,36 15.757,11

01.04.2021 

έως

31.05.2022

 

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
30

Exchanging good practices for adults with intellectual disabilities and their families

Προώθηση υπαίθριων δραστηριοτήτων για ενήλικες με νοητική υστέρηση και τους οικογενειακούς φροντιστές τους. EE Erasmus+ 60.000 16.180 01.03.2022 έως 01.03.2022

Fundación San Cebrián

Associazione Sportiva Dilettantistica Trekkify

31 Empowering Αdult Εducators who Support Family Caregivers Ενδυνάμωση εκπαιδευτών ενηλίκων που υποστηρίζουν οικογενειακούς φροντιστές EE Erasmus+ 18.435 18.435 05.10.2022 έως 04.10.2023 

Eurocarers

Shipcon

Similes Bruxelles

Belgian Brain Council

32 IN-4-AHA’s Twinning Schemes 2021-2022 InspireD Reminiscence App & CLEAR Dementia Care App IN-4-AHA 5.000 2.124,58 01.01.2022 έως 31.06.2022 

Digital Health & Care NI, Public Health Agency, obo DoH NI

University of Porto

33  

 

OMNIATRIAGE

Ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση περιστατικών μαζικών απωλειών και για την υποστήριξη συντονισμένων και αποτελεσματικών επιχειρήσεων διάσωσης.

iProcureSecurity PCP

Horizon 2020

     

eResult

University of Valencia  Dokuz Eylül Üniversitesi  

 

To πρόγραμμα Social Entrepreneurship Skills to Young CAREgivers of people with chronic Illness (SESYCARE) θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση αυτών των νέων στις δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και θα τους ενημερώσει για σχετικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πχ Erasmus for Young Entrepreneurs).

Πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων φροντιστών στην Ευρώπη σε συνεργασία με φορείς από το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα.