ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Tηλ.: +30 211 850 7085
Fax.: +30 210 440 6003

email: info@epioni.gr

ΕΔΡΑ
Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο
ΤΚ 104 37, Αθήνα

  ΑΦΜ / ΔΟΥ
  ΑΦΜ: 997 021 473
  ΔΟΥ: Ά ΑΘΗΝΩΝ

  Αριθμός Μητρώου Σωματείου
  31660

  Αριθμός Διαταγής Αναγνώρισης 174/2017

  Αριθμός Διαταγής Τροποποίησης:

  61/2020

  Εποπτεύουσα Αρχή
  Δήμος Αθηναίων

  Αριθμός εθνικού μητρώου φορέων ιδιωτικού χαρακτήρα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
  09121ΣΥΕ11096Ο68Ν 1552

  Αριθμός εγγραφής στο ειδικό μητρώο εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων
  09121ΣΥΕ11096Ο68Ν 1438

  Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ
  049767927777-58

  EuropeAid ID
  GR-2017-EXL-0711824421

  PIC /  OID  number:

  PIC: 916082454

  OID: E10188940