ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
infoepioni@gmail.com
Tηλ.: +30 211 850 7085
Fax.: +30 210 440 6003

ΕΔΡΑ
Βίκτωρος Ουγκώ 15, Μεταξουργείο
ΤΚ 104 37, Αθήνα

ΑΦΜ / ΔΟΥ
ΑΦΜ: 997 021 473
ΔΟΥ: Ά ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Μητρώου Σωματείου
31660

Αριθμός Διαταγής Αναγνώρισης 174/2017

Αριθμός Διαταγής Τροποποίησης:

61/2020

Εποπτεύουσα Αρχή
Δήμος Αθηναίων

Αριθμός εθνικού μητρώου φορέων ιδιωτικού χαρακτήρα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
09121ΣΥΕ11096Ο68Ν 1552

Αριθμός εγγραφής στο ειδικό μητρώο εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων
09121ΣΥΕ11096Ο68Ν 1438

Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ
049767927777-58

EuropeAid ID
GR-2017-EXL-0711824421

Erasmus+ OID
E10188940