Στις 7 Οκτωβρίου 2017 η ΠΕΨΑΕΕ βραβεύτηκε από Διεθνή Επιτροπή  Ακαδημαϊκών «για την μεγάλη της προσφορά στην ψυχοκοινωνική και επαγγελματική  ένταξη ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό». Η ΠΕΨΑΕΕ ήταν ο μόνος φορέας παγκοσμίως που επιλέχτηκε να βραβευτεί.

Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα 

padova pepsaee

στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού (palazzo del Bo) όπου στεγάζεται το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, η οποία ήταν κατάμεστη. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Αξιοπρεπής Εργασία,  Δικαιοσύνη & Ενταξη» που συνδιοργάνωσαν  η «Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τον Επαγγελματικό Σχεδιασμό και την Επαγγελματική Συμβουλευτική» (European Society for Vocational Designing and Career Counseling – ESVDC), το «Δίκτυο για την Καινοτομία στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική στην Ευρώπη» (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe – NICE), το «Διεθνές Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία» (International Social Economy Network – Res-Int), η «Ιταλική Εταιρεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Italian Society of Vocational Guidance – SIO), η «Συνεργασία των Πανεπιστημίων της Βόρειο-Ανατολικής Ιταλίας για την Ένταξη» (Coordination of Triveneto Universities for Inclusion – UNI3V) και το «Κέντρο για Αναπηρία και την Ένταξη» του Πανεπιστημίου της Πάδοβα. Στο τετραήμερο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 700 ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της ΠΕΨΑΕΕ ο Δρ. Νίκος Δρόσος, ψυχολόγος και Ταμίας του Δ.Σ., από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας Δρ. Maria Eduarda Duarte, πρόεδρο του Τομέα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Διεθνούς Εταιρείας Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (International Association of Applied Psychology –IAAP). Η Δρ. Duarte τόνισε στην ομιλία της ότι η ΠΕΨΑΕΕ αποτελεί παγκοσμίως παράδειγμα καλής πρακτικής, καθώς υλοποιεί συνεχώς νέες καινοτόμες δράσεις που απαντούν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά αποσπάσματα από την ομιλία της:

  • Η ΠΕΨΑΕΕ δημιούργησε και λειτουργεί από το 2010 το πρώτο Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης για άτομα με ψυχική νόσο στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας του και ανέπτυξε σχετική σύγχρονη εξειδικευμένη μεθοδολογία, ενώ υλοποίησε προγράμματα και σεμινάρια για να κάνει διάχυση της τεχνογνωσίας της σε άλλους φορείς ψυχικής υγείας.
  • Η ΠΕΨΑΕΕ λειτουργεί το μεγαλύτερο Κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχική νόσο στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται σε έναν πολυχώρο που έχει δικό του θέατρο και έχει καταφέρει να αναπτύξει μια καινοτόμα μεθοδολογία που βασίζεται στην αξιοποίηση της τέχνης. Εξυπηρετεί πάνω από 400 άτομα το μήνα, έχοντας καταφέρει να προσφέρει τόσο εξατομικευμένες υπηρεσίες στο κάθε άτομο όσο και συμμετοχή σε ομάδες τέχνης, ψυχοεκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης κ.ο.κ.
  • Η ΠΕΨΑΕΕ έφτιαξε και λειτούργησε για δύο χρόνια το μοναδικό στην Ελλάδα Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων όπου παρέχονταν ολοκληρωμένες υπηρεσίες (με ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματικούς συμβούλους) για την επαγγελματική επανένταξη και την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και βοήθησε πάνω από 1200 ανέργους.
  • Η ΠΕΨΑΕΕ υποστηρίζει ενεργά την αυτοαντιπροσώπευση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Συνέβαλλε στη δημιουργία του συλλόγου «Αυτοεκπροσώπηση» και φιλοξενεί τακτικά τις εκδηλώσεις του στο χώρο της κάνοντας πράξη το σύνθημα «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς!».

Βασική επιδίωξη της ΠΕΨΑΕΕ αποτελεί η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και είναι πολύ τιμητικό που αναγνωρίζονται διεθνώς τόσο η μεγάλη μας προσπάθεια όσο και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.