Στα τέλη του περασμένου έτους οι κινεζικές αρχές  ανέφεραν πολλές περιπτώσεις οξείας αναπνευστικής λοίμωξης στην πόλη Wuhan της Κίνας. Οι επιστήμονες σύντομα προσδιόρισαν έναν νέο κορωνoϊό ως κύριο αιτιολογικό παράγοντα. Η ασθένεια, η οποία σήμερα αναφέρεται συνήθως ως COVID-19) έγινε γρήγορα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γενιάς μας για την υγεία.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο κίνδυνος σοβαρών ασθενειών που συνδέονται με τη μόλυνση COVID-19 στην Ευρώπη είναι επί του παρόντος μέτριος για τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, το επίπεδο του κινδύνου αυξάνεται στο «υψηλό» όταν εξετάζονται ηλικιωμένοι ενήλικες και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Ο κίνδυνος ηπιότερων ασθενειών και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική και εργασιακή δραστηριότητα θεωρείται επίσης υψηλός.

Καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων καταβάλλουν αξιέπαινες προσπάθειες για τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τη θεραπεία που χρειάζονται, οι Ευρωπαίοι είναι πολύ ανήσυχοι για τον πιθανό δραματικό αντίκτυπο της επιδημίας στην ήδη δύσκολη κατάσταση των άτυπων φροντιστών στην Ευρώπη. Tα δημογραφικά στοιχεία τόσο της άτυπης φροντίδας [1] όσο και των χρόνιων ασθενειών [2] αποδεικνύουν πράγματι ότι πολλοί ανεπίσημοι φροντιστές – ως κύριοι πάροχοι φροντίδας για άτομα με χρόνιες παθήσεις ή που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα που κινδυνεύει περισσότερο – βρίσκονται τώρα σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. Επιπλέον, τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και ο κίνδυνος καταπόνησης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνουν περαιτέρω την απομόνωση των φροντιστών και τους στερούν  πολλά από τα εργαλεία που διαθέτουν για να διατηρήσουν μια αποδεκτή ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών, επαγγελματικών και προσωπικών τους ευθυνών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Eurocarers επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίσιμη κατάσταση και τις ανάγκες των άτυπων φροντιστών. Οι φροντιστές είναι αναγκαίοι για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και η αγνόηση των αναγκών τους στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης θα έχει μοιραία αποτελέσματα.
Έχοντας επίγνωση της αποστολής της και στην προσπάθεια αντιμετώπισης ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ανεπίσημοι φροντιστές ως αποτέλεσμα του κορωνοϊού, η γραμματεία των Eurocarers συγκέντρωσε πρακτικές συμβουλές στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να υποστηρίξει τους άτυπους φροντιστές σε ολόκληρη την Ευρώπη σε αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες προέρχονται από το δίκτυο μας καθώς και από διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ECDC κ.λπ.)

Οι σχετικές  πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.eurocarers.org

Το Eurocarers είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί τους άτυπους φροντιστές και τις οργανώσεις τους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την ανάγκη υγείας του ατόμου που φροντίζουν. Το δίκτυο μας σήμερα αποτελείται από 70 οργανώσεις φροντιστών καθώς και σχετικούς οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης από 26 χώρες. Το δίκτυο Eurocarers ιδρύθηκε από και για τα μέλη του και εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι οι φωνές των φροντιστών ακούγονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι ο αντίκτυπος των πολιτικών στην καθημερινή τους ζωή αναγνωρίζεται από τους πολιτικούς.

[1] Εκτιμάται ότι το 80% της μακροχρόνιας περίθαλψης στην Ευρώπη παρέχεται από οικογένειες, φίλους και γείτονες (Hoffmann και Rodrigues, 2010) και το 17% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω ασχολείται με δραστηριότητες φροντίδας – EQLS 2016
[2] Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, δύο στους τρεις ανθρώπους που φθάνουν στην ηλικία συνταξιοδότησης θα έχουν τουλάχιστον δύο χρόνιες παθήσεις και οι χρόνιες παθήσεις αντιπροσωπεύουν το 86% όλων των θανάτων σήμερα στην Ευρώπη (CHRODIS)