Το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την εκπαίδευση σε σχέση με τον εγκέφαλο στην Ευρώπη – Share4Brain” θα επιστήσει την προσοχή του ακαδημαϊκού και του ευρύτερου κοινού, καθώς και των σχετικών κρατικών θεσμών, σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης της βασικής και κλινικής έρευνας στις νευροεπιστήμες.  Επίσης, ενσωματώνοντας όλα τα επίπεδα έρευνας, στοχεύει στη διασφάλιση, της καλύτερης πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών που πάσχουν από νευρολογικές και ψυχικές διαταραχές.

Το έργο Share4Brain στοχεύει επίσης, στο να ενώσει ασθενείς, ερευνητές του εγκεφάλου, επιστήμονες, κλινικούς και οικογενειακούς φροντιστές σε εθνικό επίπεδο και να τους παράσχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την προώθηση της έρευνας στον εγκέφαλο και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις των ασθενειών του εγκεφάλου.

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 και 17 Μαρτίου 2020 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το εγκέφαλο 2020.

Στο σχέδιο συμμετέχουν οργανισμοί και ιδρύματα από το Βέλγιο, (Belgian Brain Council) την Ελλάδα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ), την Ιταλία (CVBF), τη Σερβία (Serbian Brain Council) και την Ισπανία (Spanish Brain Council).

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων θα συναντηθούν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του έργου, προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για αποτελεσματικές στρατηγικές ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον εγκέφαλο και να μάθουν πώς να απευθύνονται στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Το έργο Share4Brain θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.share4brain.eu και τα κοινωνικά δίκτυα:

https://www.facebook.com/Share4Brain

https://www.linkedin.com/company/share4brain