Το πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο «Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την εκπαίδευση για τον εγκέφαλο στην Ευρώπη» (Share4Brain) εφιστά την προσοχή του ακαδημαϊκού και του κοινού καθώς και των σχετικών κρατικών ιδρυμάτων στη σημασία της ανάπτυξης βασικής και κλινικής έρευνας στις νευροεπιστήμες,  έτσι ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόληψη , διάγνωση και θεραπεία νευρολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών.

Το έργο Share4Brain συγκεντρώνει ασθενείς, ερευνητές εγκεφάλου, επιστήμονες, κλινικούς και φροντιστές σε εθνικό επίπεδο και τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την προώθηση της έρευνας στον εγκέφαλο και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο των εγκεφαλικών παθήσεων.

Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2020, με την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Το έργο περιλαμβάνει οργανισμούς και ιδρύματα από το Βέλγιο (Belgian Brain Council), την Ελλάδα (Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), την Ιταλία (CVBF), την Σερβία (Serbian Brain Council) και την Ισπανία (Spanish Brain Council) και έχει στόχο την προώθηση της έρευνας και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον εγκέφαλο.Οι συνεργάτες του έργου ανταλλάσσουν καλές πρακτικές για αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διάχυση της επιστήμης, ενώ μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τον εγκέφαλο.Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης του έργου:

· Συζητήσαμε για την πρόοδο του έργου και συγκεκριμένα για το πώς να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάδοση των πρακτικών μας μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκτύπωσης φυλλαδίων και ενημέρωσης της ιστοσελίδας. Επίσης καθορίσαμε μια κοινή στρατηγική για την προσέγγιση πολιτικών και ατόμων σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

· Διενεργήσαμε διαδικτυακά τη σύσταση μιας ομάδας εστίασης ασθενών που ζούσαν με κατάθλιψη

· Πραγματοποιήσαμε τρία διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο:

1) Share4Brain: Αντιμετώπιση του αυξανόμενου επιπολασμού της κατάθλιψης στην Ευρώπη
2) Φροντίζοντας τους Φροντιστές: Αντιμετωπίζοντας την κατάθλιψη
3) 6η Συνάντηση της Ακαδημίας Εθνικών Συμβουλίων Εγκεφάλου.