Έναρξη λειτουργίας του website του έργου ECARIS: Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί του έργου «ECARIS: Εκπαιδεύοντας τους φροντιστές ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια», που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν την λειτουργία του website του έργου: https://ecaris.eu/.
Στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την διεύρυνση των γνώσεων των φροντιστών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επαναλαμβανόμενες καθημερινές υποχρεώσεις των ατόμων που ζουν με νεφρική νόσο και τις δυσκολίες που ανακύπτουν στη σχέση περίθαλψης μεταξύ αυτών και των ασθενών.
Η πλειονότητα των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) και των ασθενών με Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου (ΧΝΝΤΣ) βασίζονται στα μέλη της οικογένειάς τους για τις καθημερινές δραστηριότητες και την ιατρική τους φροντίδα, καθώς η οικογένεια είναι η καλύτερη πηγή παροχής
φροντίδας για αυτούς τους ασθενείς.
Οι φροντιστές συχνά βιώνουν συναισθήματα απογοήτευσης, απομόνωσης και αποτυχίας, λόγω έλλειψης υποστήριξης, εκπαίδευσης και εμπειρίας.
Το έργο θα επικεντρωθεί στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί φροντιστές και οι επαγγελματίες που εργάζονται με τους φροντιστές ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Δανία και την Ιταλία.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του έργου  είναι:

  1. Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη διατροφή, τη φαρμακευτική αγωγή, τη σωματική άσκηση για ασθενείς σε κάθε στάδιο της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου και της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου.  Οι συνεργάτες του ECARIS project με τους νεφρολόγους τους θα έχουν σημαντική συνεισφορά σε αυτόν τον τομέα.
  2. Βελτίωση της καθημερινής ζωής για τον φροντιστή και τον ασθενή ως λαμβάνων την απαραίτητη φροντίδα.
    Η διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου ECARIS  θα περιλαμβάνει ειδήσεις, ιστολόγια, πληροφόρηση, αναφορές, ευκαιρίες συνεργασίας, καθώς και ανακοινώσεις εκδηλώσεων για κατ’ ιδίαν εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Το έργο υλοποιείται, επί του παρόντος, με την συνέργεια πέντε Ευρωπαίων εταίρων, συγκεκριμένα τους:
Νεφρολογικό Κέντρο Σαρωνικού (Ελλάδα), Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ (Ελλάδα), Anziani e non solo Società Cooperativa Sociale (Ιταλία), Federación Nacional de Asociaciones ALCER (Ισπανία) και Danish Committee for Health Education (Δανία).

Για να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα ECARIS και για να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες ακολουθήστε τον σύνδεσμο  https://ecaris.eu
Το ECARIS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 2019-1-EL01-KA204-062967