Μηνιαίες συναντήσεις ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών για την καθημερινότητά μας ως φροντιστές.