Τα άτομα που φροντίζουν έναν συγγενή ή φίλο με εγκεφαλική πάθηση ή ψυχική ασθένεια, όπως η κατάθλιψη, συχνά αντιμετωπίζουν σχετική κοινωνική απομόνωση. Αυτοί οι άτυποι φροντιστές καλούνται να προσφέρουν φροντίδα που υπερβαίνει τις ικανότητές τους. Συχνά οι εργαζόμενες γυναίκες είναι εκείνες που επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας και βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα του οργανισμού Eurocarers, οι οικογενειακοί φροντιστές είναι οι μεγαλύτεροι πάροχοι φροντίδας. Μια πρόσφατη αναγνώριση της σημασίας του ζητήματος ήταν η έγκριση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους οικογενειακούς φροντιστές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Το πρόγραμμα του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ «Φροντίζοντας τους φροντιστές» στοχεύει στην ενημέρωση των άτυπων φροντιστών και στην προώθηση της συμμετοχής τους στην προάσπιση των αναγκών και των δικαιωμάτων τους. Ένας επιπλέον στόχος είναι η  υποστήριξη και ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών για να συνεχίσουν να στηρίζουν ευάλωτες ομάδες.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

1) Διεξαγωγή μιας ομάδας εστίασης με φροντιστές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την καταγραφή των αναγκών και τη χαρτογράφηση του υφιστάμενου πλαισίου (Σεπτέμβριος 2020)

2) Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού με αναφορά στην εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους Φροντιστές.

3) Διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας (10.2020)

4) Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή σχετικών πολιτικών για τους φροντιστές

5) Συνεργασία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υπογράμμιση της υποστήριξης που παρέχουν οι φροντιστές σε άτομα με εγκεφαλική ή ψυχική πάθηση

Οι ομάδες-στόχοι είναι οι άτυποι (ή οικογενειακοί) φροντιστές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι δημόσιες αρχές, οι επαγγελματίες υγείας, ο γενικός πληθυσμός και τα μέσα ενημέρωσης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την ΕΠΙΟΝΗ με την χορηγία της  η οποία διαθέτει τεχνογνωσία για την υποστήριξη των φροντιστών και την εμπειρία της συνεργασίας με παρόμοιους οργανισμούς όπως το Βελγικό Συμβούλιο για τον Εγκέφαλο (Belgian Brain Council).

Η εκστρατεία #BrainLifeGoals είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νευρολογικών Οργανώσεων [EFNA] που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο των νευρολογικών διαταραχών. Το 2020, στο πλαίσιο της εκστρατείας #BrainLifeGoals, η EFNA στήριξε με χορηγίες έργα με θέμα: «Η Εξασφάλιση μιας δίκαιης πρόσβασης στη θεραπεία, υπηρεσίες και υποστήριξη για ασθενείς με νευρολογικές διαταραχές  και τους φροντιστές τους»

Η πρόσβαση στη θεραπεία είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους πολλών ασθενών με νευρολογικές ή ψυχικές παθήσεις. Η EFNA χορήγησε 3.000 € στην ΕΠΙΟΝΗ για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων.