17 Μαΐου 2024, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Οι εταίροι του έργου “Υγιείς τρόποι ζωής για την Ευρώπη” (Healthy Lifestyles for Europe – HL4EU) ανακοινώνει τη δημοσίευση της έκκλησης για δράση: “Ενεργοποίηση διατομεακών προσεγγίσεων για πιο υγιεινό τρόπο ζωής στην Ευρώπη”. Αποτελούμενο από ένα ευρύ φάσμα γνωστών ΜΚΟ και φορέων εκπροσώπησης από τους τομείς της φυσικής δραστηριότητας, της υπαίθριας δραστηριότητας, του αθλητισμού, της κινητικότητας, της υγείας, των ασθενών και των φροντιστών, το πρόγραμμα HL4EU στοχεύει στην καταπολέμηση των Μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών (ΜΜΑ) και της προώθησης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Με γνώμονα τη συνεργασία και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, το HL4EU επιδιώκει να προωθήσει περιβάλλοντα που ευνοούν την υγιεινή ζωή και να αποτελέσει τον καταλύτη για ουσιαστικές αλλαγές, ιδίως με την υποστήριξη μιας προληπτικής προσέγγισης της υγείας. Η έκκληση για δράση υπογραμμίζει τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας στην πρόληψη, τη διαχείριση και τη φροντίδα των ΜΜΑ. Οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες αποτελούν την κύρια αιτία θνησιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς ευθύνονται για το 90% όλων των θανάτων και το 80% της επιβάρυνσης της υγείας.

Η σημερινή έκκληση για δράση περιγράφει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ληφθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των μη μεταδιδόμενων ασθενειών. Με την ενσωμάτωση των προσπαθειών στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον αστικό σχεδιασμό, την πρόσβαση στη σωματική δραστηριότητα και την ανάπτυξη πολιτικής, μπορούμε να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που προωθούν και διατηρούν τον υγιεινό τρόπο ζωής για όλους.

Ένα πιο υγιές μέλλον απαιτεί σίγουρα μια συλλογική δράση. Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να προσυπογράψουν την παρούσα έκκληση για δράση και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει και να προωθήσει μεγαλύτερες διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τον υγιεινό τρόπο ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ως εταίρος του έργου HL4EU και οργανισμός που εκπροσωπεί τους ανεπίσημους φροντιστές, δεσμευόμαστε να καταστήσουμε τη σωματική δραστηριότητα προσιτή για όλους. Μόνο μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που αγκαλιάζει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους πολύπλοκους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και να αναχαιτίσουμε το αυξανόμενο κύμα των μη μεταδιδόμενων ασθενειών σε ολόκληρη την ΕΕ”, αναφέρει ο Φωκίων Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ 

Ο φορέας μας θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών για την προώθηση της σωματικής άσκησης για όλους και την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών για την καταπολέμηση των μη μεταδιδόμενων ασθενειών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, υγιέστερης και ανθεκτικότερης Ευρώπης” αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της EuropeActive.

Το έργο HL4EU, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη συνέχιση της εκστρατείας “HealthyLifestyles4All” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, προωθεί ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της 30μηνης διάρκειας του έργου, οι εταίροι  θα αναπτύξουν μια ειδική πλατφόρμα, θα εντοπίσουν και θα μοιραστούν καλές πρακτικές διατομεακής συνεργασίας και θα προτείνουν συστάσεις πολιτικής. Μέσω της συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια υγιέστερη και πιο ανθεκτική Ευρώπη για τις επόμενες γενιές. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας το επόμενο ορόσημο του έργου, τη συνάντηση  στις 5 Νοεμβρίου 2024 στις Βρυξέλλες, όπου θα συγκεντρωθούν υποστηρικτές της έκκλησης για δράση και ενδιαφερόμενοι φορείς που έχουν δεσμευτεί να κάνουν τον υγιεινό τρόπο ζωής πραγματικότητα για όλους!

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο HL4EU και την έκκληση για δράση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.healthylifestyles-project.eu/ 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ioana Marica

Υπεύθυνη επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων

EuropeActive

ioana.marica@europeactive.eu

Σχετικά με το HL4EU: Στόχος του έργου “Υγιείς τρόποι ζωής για την Ευρώπη” (HL4EU), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η προώθηση μιας διατομεακής προσέγγισης για την προώθηση των υγιεινών τρόπων ζωής σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ και τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες πολιτικής. Στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιβάρυνσης από τα μη επικίνδυνα νοσήματα και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ομάδα αποτελείται από κορυφαίους εθνικούς και ευρωπαϊκούς  οργανισμούς από διάφορους τομείς, όπως, γυμναστική, σωματική δραστηριότητα, υπαίθριες δραστηριότητες, υγεία (γιατροί, ασθενείς και φροντιστές) και κινητικότητα.

 

Σχετικά με την ομάδα μας: Η ομάδα HL4EU αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους: 

 

  • Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ
  • Ενεργή Ευρώπη (Active Europe)
  • Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Άσκηση στην Ιατρική (European Initiative for Exercise in Medicine)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Ασθενών Ήπατος (European Liver Patient Association)
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπαίθριων Αθλημάτων (European Network of Outdoor Sports)
  • Ομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Αθλητικών Ειδών (Federation of the European Sporting Goods Industry)
  • Είναι υπέροχα εκεί έξω (It’s Great Out There)
  • Δίκτυο POLIS (POLIS Network)