Το σχέδιο Erasmus+ #wecare_ye είναι ένα έργο με συντονιστή τον φορέα  “Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF)” και στόχο τη δημιουργία τεσσάρων νέων Συμβουλευτικών Ομάδων Νέων Προσώπων (YPAGs) στη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ελλάδα και το Βέλγιο, με βάση την εμπειρία των KIDS Bari και KIDS Albania η ομπρέλα του Δικτύου TEDDY, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων (συμπεριλαμβανομένων των νέων ασθενών) στην προαγωγή της υγείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διοργανώθηκε από 8 έως 18 Ιουλίου 2019 μια ανταλλαγή νέων (Erasmus+, Youth Exchange) με την συμμετοχή υπεύθυνων ομάδας και νέων, ηλικίας 13-18 ετών, οι οποίοι επιλέχθηκαν από κάθε οργανισμό μεταξύ των εμπλεκομένων για τις τοπικές τους δραστηριότητες (νέοι ασθενείς, συγγενείς ασθενών, νέοι που ενδιαφέρονται για την υγεία εν γένει). Οι νέοι ακολούθησαν μια περίοδο κατάρτισης που χαρακτηριζόταν από τις προσεγγίσεις “εκπαίδευση των συνομηλίκων” και “μάθηση μέσω της πράξης”, με στόχο την αύξηση της δέσμευσης τους σε ζητήματα υγείας και έρευνας (μέσω καλύτερης γνώσης και ενεργού συμμετοχής) και μάθησης πώς να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις  για τη δική τους υγεία, αλλά και τον προγραμματισμό, τη συμμετοχή και την αξιολόγηση της έρευνας που αφορά τα παιδιά.

Το #wecare_ye_project συντονίζεται από το Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Angel Angel Appeal (RAA), Masarykova Univerzita (MU), το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών EPIONI και το Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Η εταιρική σχέση επιλέχθηκε με βάση την αποστολή και την εμπειρία των οργανισμών. Αν και οι φορείς εργάζονται σε διαφορετικά πεδία και έχουν ετερογενείς ικανότητες, μοιράζονται την συνειδητοποίηση της σημασίας των ακόλουθων παραγόντων στην επιστημονική και παγκόσμια κοινότητα:
1) Της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία
2) Της προώθησης της Υγείας
3) Της κοινωνικής ένταξης
Χρηματοδότηση: Erasmus +, Ιταλική Εθνική Αρχή, KA105 – Κινητικότητα των νέων