Το σωματείο Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ συμμετέχει ως εταίρος σε διετές πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο “Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of people with Mental Health problems” με αριθμό σχεδίου 2018-1-TR01-KA202-058739 και συντονιστή Δημόσιο φορέα από την Τουρκία (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü).

Το σχέδιο Erasmus+ θα επιτρέψει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Σλοβενία, την Κροατία καιτην Ιταλία αναφορικά με την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ψυχική νόσο.

Από 24-28/6/2019 τρία μέλη του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ συμμετείχαν στην εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Vrapce  Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μέλη του σωματείου είχαν την ευκαιρία:1) Να ενημερωθούν για το σύστημα υπηρεσιών ψυχικης υγείας στην Κροατία2) Να επισκεφτούν ειδικές μονάδες του νοσοκομείου και να μάθουν για τον τρόπο λειτουργίας τους3) Να συζητήσουν για το στίγμα, την ψυχική ανθεκτικότητα, τη μεταγνώση, την αποκατάσταση και τα ανθρώπινα δικαιώματα4) Να ενημερωθούν απο επαγγελματίες αναφορικά με το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και την ομαδική ψυχοθεραπεία ατόμων με ψύχωση5) Να συζητήσουν με λήπτες ψυχικής υγείας, που λειτουργούν την καφετέρια του νοσοκομείου, ζητήματα όπως η επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση. 
Πραγματοπoιήθηκε τέλος ξενάγηση στο Μουσείο Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Vrapce.