Το έργο Erasmus+ KA1  «ACCEUEDU» Πρόσβαση και διαχείριση  Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι ένα  έργο με βασικούς στόχους:

1) Την συνεργασία μεταξύ φορέων ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι φορείς ΕΠΙΟΝΗ, ΕΔΡΑ, ΠΕΨΑΕΕ,  Ε.Κ.Ψ. Π. Σακελλαρόπουλος, Alzheimer Hellas και ΕΨΕΠ θα συμμετέχουν σε δράσεις εκπαίδευσης και δικτύωσης.

2) Την ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού ελληνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας στην συγγραφή και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το έργο περιλαμβάνει δύο πενθήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Λεμεσό που παρέχονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Shipcon.

Το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 4 έως 8 Απριλίου 2022 στην Λεμεσό

Και τα δύο σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλική γλώσσα και  έλαβαν εκπαίδευση δύο συμμετέχοντες ανά οργανισμό.

Στα πλαίσια του σχεδίου ACCEUEDU διεξήχθηκαν από τους Έλληνες συμμετέχοντες  ενημερωτικές επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Λεμεσσό.

Ευχαριστούμε θερμά τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Αντιπρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής κο Ανδρέα Χαραλάμπους που μας ξενάγησε την Τετάρτη 6.4.2022  στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Λεμεσό.

 

Έργο Erasmus+ KA1 «ACCEUEDU» 

Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν έξι οργανώσεις. Συγκεκριμένα:

  1. Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ.
  2. Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ).
  3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ
  4. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης  (ΕΨΕΠ)
  5.  Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨΠ Σακελλαρόπουλος)
  6. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών (Alzheimer Hellas)

Φορείς υποδοχής και εκπαίδευσης:

  1. ShipCon Limassol Ltd.
  2. Πανεπιστήμιο Κύπρου
  3. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  4. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το έργο υλοποιήθηκε με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε διάρκεια 20 μήνες (6/11/2020 – 4/7/2022).  Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία.