Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε την τελική συνάντηση των εταίρων του ερευνητικού έργου «Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers (ADHD-CARE)» με ανοικτές διαδικτυακές παρεμβάσεις.
Στην τελική αυτή συνάντηση συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα ενσωμάτωσης και υποστήριξης των ενηλίκων που παρουσιάζουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), καθώς και τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Τη συνάντηση φιλοξένησε στις 7-8 Οκτωβρίου 2021 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), το οποίο συμμετείχε στο έργο με επικεφαλής της ερευνητικής του ομάδας τη Μαρία Γραβάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού προγράμματος “Adult Education for Social Change”.
Στις 8 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο των εργασιών της συνάντησης, οι ακόλουθες παρεμβάσεις/εισηγήσεις από ειδικούς στα προαναφερόμενα πεδία ήταν ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο για διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ.
09:30-10:00 | ”Adults with ADHD in Cyprus”, Δρ Στυλιανή Σπυρίδη, Ειδικός Ψυχίατρος με ειδίκευση στην Ψυχιατρική Ενηλίκων.
10:00-10:30 | ”Inclusive education and learners with ADHD: Challenges and suggestions”, Δρ. Σιμώνη Συμεωνίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
10:30-11:00 | “Employees with ADHD: How employer and employee can both profit from it”, Hans van del Velde, Αντιπρόεδρος της ADHD Europe.
11.15-11.30 | “Role and work of the ADHD Association Cyprus”, κυρία Μαρίνα Γεωργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ADHD Cyprus.
Στόχος του ερευνητικού έργου ADHD-CARE είναι η βελτίωση της ζωής των ενηλίκων που παρουσιάζουν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) μέσω α) της περαιτέρω εκπαίδευσης των ίδιων των ατόμων με ΔΕΠΥ, αλλά και β) της ενίσχυσης της στήριξης των φροντιστών τους με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί σε διάφορες χώρες.
Το έργο υλοποιεί η εξής κοινοπραξία:
Serbian Brain Council (συντονιστής, Σερβία),
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος),
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα),
Belgian Brain Council (Βέλγιο),
Greek Carers Network EPIONI, (Ελλάδα) και
Kemer İlçe Mi̇llî Eği̇ti̇m Müdürlüğü (Τουρκία).