Σε οποιαδήποτε πανδημία, είναι αναμενόμενο οι άνθρωποι να αισθάνονται άγχος και ανησυχία. Οι κοινές αντιδράσεις των ατόμων που επηρεάζονται (τόσο άμεσα όσο και έμμεσα) από μία πανδημία ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

1) Φόβο να αρρωστήσουν και να πεθάνουν.
2) Αποφυγή υγειονομικής φροντίδας λόγω του φόβου μόλυνσης κατά την διάρκεια της περίθαλψης.
3) Φόβο να μην μπορούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, να μην είναι σε θέση να εργαστούν κατά την περίοδο της καραντίνας και φόβο απώλειας εργασίας.
4) Φόβο κοινωνικού αποκλεισμού ή φόβο περιορισμού σε καραντίνα λόγω ενδεχόμενης μόλυνσης (π.χ. ρατσισμός κατά ατόμων που προέρχονται ή  θεωρείται ότι προέρχονται από πληγείσες περιοχές).
5) Αίσθημα αδυναμίας προστασίας των αγαπημένων και φόβο απώλειας αγαπημένων προσώπων εξαιτίας του ιού.
6) Φόβο αποχωρισμού από τους αγαπημένους  τους και τους φροντιστές τους λόγω επιβολής καθεστώτος καραντίνας.
7)  Άρνηση φροντίδας ασυνόδευτων ή μη ανηλίκων που είναι χωριστά από τους γονείς τους, ατόμων με αναπηρίες ή ηλικιωμένων λόγω φόβου μόλυνσης, επειδή οι γονείς ή οι φροντιστές έχουν τεθεί σε καραντίνα.
8) Αίσθημα αδυναμίας, πλήξης, μοναξιάς και κατάθλιψης λόγω της απομόνωσης.
9)  Φόβο αναβίωσης της εμπειρίας προηγούμενης επιδημίας.