Το σωματείο μας την διετία 2022-2024 θα συνεργαστεί με οργανώσεις από το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία και την Λετονία στα πλαίσια σχεδίου Erasmus+ Care4Autism. Στόχος του έρχου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την υποστήριξη ενηλίκων με Αυτισμό και των οικογενειών τους.

Συντονιστής του σχεδίου είναι ο οργανισμός Belgian Brain Council και εταίροι οι οργανώσεις: Controvento Catania από την Ιταλία, ΕΠΙΟΝΗ από την Ελλάδα, Fundacion Miradas από την Ισπανία και Latvijas Autisma από την Λετονία. Στις 28 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση στο Fondation Universitaire, στην rue d’Egmont 11, 1000 στις Βρυξέλλες και μέσω Zoom διαδικτυακά. 

H σύμπραξη μικρής κλίμακας (Erasmus+ KA2) “Care4Autism” (Exchanging good practices for Adults with Autism and their family caregivers) έχει ως στόχο:

1) Τη μείωση του στίγματος και των διακρίσεων απέναντι στους ενήλικες με αυτισμό και τους οικογενειακούς φροντιστές τους μέσω της ανταλλαγής επιτυχημένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης

2) Την ανάδειξη αποτελεσματικών πρακτικών ψηφιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για ενήλικες με αυτισμό

3) Τη μείωση της κατάθλιψης, του άγχους και της ανασφάλειας των φροντιστών σχετικά με το μέλλον των ενηλίκων με αυτισμό

4) Να φέρει σε επαφή ενήλικες με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Οι δράσεις που θα γίνουν στα πλαίσια του σχεδίου Care4Autism είναι οι εξής:

1) Κατάρτιση οδηγού καλών πρακτικών ψηφιακών παρεμβάσεων για ενήλικες με αυτισμό και τους φροντιστές τους.

2) Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα Αυτισμού στις 11 Απριλίου 2022 & στις 11 Απριλίου 2023.

3) Συνάντηση για την υλοποίηση του έργου στην Ισπανία στο Ίδρυμα Mirandas και στην οργάνωση Autismo Burgos – Συνάντηση με επαγγελματίες στο Πανεπιστήμιο του Burgos (UBU).

4) Τελική συνάντηση στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles – ULB) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Εγκέφαλο  (European Brain Council – EBC).

Προσδοκώμενα αποτελέσματα του σχεδίου Care4Autism:

1) Συμβολή στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος “φιλικό προς τον αυτισμό”

2) Μείωση του στίγματος και των διακρίσεων απέναντι στους ενήλικες με αυτισμό και τους φροντιστές τους.

3) Διεξαγωγή εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό

4) αποτελεσματικές πρακτικές ψηφιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για ενήλικες που ζουν με αυτισμό.

5) Προώθηση συνεργασίας των εταίρων της κοινοπραξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

6) Βελτίωση της ικανότητας για υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στο χώρο του αυτισμού για όλους τους εταίρους.